Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā

Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2020.gada 24.martā noslēdza līgumu Nr.4.2.1.2/19/I/015 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes veicinošus pasākumus Zemkopības ministrijas īpašumā un VTUA pārvaldīšanā nodotajai ēkai Celtnieku ielā 12, Talsos, tādejādi ievērojami samazinot nepieciešamo enerģijas patēriņu ēkas siltumnoturības nodrošināšanai.

 

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus energoefektivitātes pamatpasākumus: ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

 

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu plānots īstenot 17 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2021.gada 30.augustam.

 

Vairāk par projektu tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Par VTUA”, apakšsadaļā “Projekti

 • Publicēts:
  09.09.2020

Darba plāns

 • Uzticības tālrunis
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020