Līderis uzraudzības stratēģijā 2020

Līderis uzraudzības stratēģijā 2020

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pateicas saviem klientiem par darba novērtējumu un sadarbību; darbiniekiem par iniciatīvas "Konsultē Vispirms" sekmīgu īstenošanu, ka arī organizatoriem par iniciatīvas uzturēšanu, lai kopā veidotu veiksmīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā!

 

2020.gada 19.novembrī apbalvojumu “Līderis uzraudzības stratēģijā 2020” saņēma Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Nominācija piešķirta par skaidri formulētu uzraudzības stratēģiju, regulāru klientu un visas sabiedrības informēšanu, kā arī par vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, īpaši starp dažādām iestādes struktūrvienībām. Tāpat novērtēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām uzraudzības prioritāšu noteikšanā un problēmu identificēšanā.


Ekonomikas ministrijas īstenotās iniciatīvas "Konsultē Vispirms" sekmīgai īstenošanai 2020. gadā klienti kopumā visaugstāk vērtējuši iesaistīšo iestāžu neitralitāti lēmumu pieņemšanā, laipno un atsaucīgo komunikāciju, doto iespēju novērst konstatētās neatbilstības, iecietības režīma piemērošanu jauno tiesību aktu prasību ieviešanai, kā arī saprotamu un viegli uztveramu likuma prasību izskaidrošanu. 

 

Viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 2017. gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka Ekonomikas ministrijas uzraudzībā ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Sadarbības memorandu par pievienošanos iniciatīvai parakstīja un principa "Konsultē vispirms" ieviešanu savā ikdienas darbā uzsāka īstenot 23 iestādes, 2019. gadā tām pievienojās vēl 6 valsts pārvaldes iestādes.  Lai izvērtētu „Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kuras iestādēm vēl nepieciešams pilnveidot, Ekonomikas ministrija reizi gadā četros posmos vērtēja iestāžu atbilstību principam “Konsultē vispirms”. 

 

Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”.  Plašāka informācija par iniciatīvu “Konsultē vispirms” pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.
 

Iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros par 2020. gada līderi kļuvis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kopvērtējumā saņemot visaugstāko klientu, darbinieku un ekspertu novērtējumu.

  • Publicēts:
    19.11.2020

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā