Motoru ražošanas pārejas perioda sākums pagarināts par 12. mēnešiem

Motoru ražošanas pārejas perioda sākums pagarināts par 12. mēnešiem

Lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi traktortehnikas un autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas ražošanas nozarē, tika veikti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu (turpmāk - Regula (ES) 2016/1628), kuros motoru ražošana pārejas perioda sākums pagarināts par 12.mēnešiem.

 

Autoceļiem neparedzēto mobilo tehniku un traktorus, kas aprīkoti ar pārejas motoriem, ražošanas un laišanas tirgū datumi tiek atlikti par divpadsmit mēnešiem. Šo atlikšanu nepiemēro pārejas motoriem, uz kuriem attiecas 58. panta 5. punkta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktie datumi.

Kategorija

Motora izmešu posma beigu datums (sākas nākošais posms, pārejas perioda sākums)

 Motorus ražošana paildzināta par 12.mēnešiem pēc pārejas perioda sākuma)

Datums līdz kuram var reģistrēt traktortehniku ar pārejas periodu motoriem, ja traktortehnikas izlaiduma datums ir ne vairāk kā 30 mēneši (2.5gadi) pēc pārejas perioda sākuma (līdz 31.06.2020. izņemot R kategoriju, kam līdz 31.06.2021.)

K

31.12.2018

31.12.2021

P

31.12.2018

31.12.2021

Q

31.12.2018

31.12.2021

R

31.12.2019

31.12.2021
31.12.2022*

Zem 19 KW, nav prasību

31.12.2018

31.12.2021

VIRS 560 Kw nav prsību

31.12.2018

31.12.2021

*ja ražo līdz 100 vienībām

 

Motoriem, jābūt marķētiem:

Regulā (ES) 2016/1628[3] noteikts, ka motoriem noteiktajā marķējumā jāietver papildinformācija, kurā norāda, ka minētajam motoram piemēro attiecīgo izņēmumu vai pārejas noteikumu.

 

Plašāk par motoru ražošanas pārejas periodu var jautāt rakstot uz e-pasts: tud.vadiba@vtua.gov.lv vai zvanot, tālr.28601120.

  • Publicēts:
    25.01.2021

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā