Par “N” kategorijas kravas transportlīdzekļu reģistrāciju traktortehnikas reģistrā, kas Latvijā ievesti kā lauksaimniecībai, dārzkopībai vai mežsaimniecībai paredzētie seglu vilcēji

Par “N” kategorijas kravas transportlīdzekļu reģistrāciju traktortehnikas reģistrā, kas Latvijā ievesti kā lauksaimniecībai, dārzkopībai vai mežsaimniecībai paredzētie seglu vilcēji

Latvijas transporta tirgū arvien vairāk tiek piedāvāti kravas automobiļi – seglu vilcēji vai arī kravas automobiļi ar kravas kastēm, kuri iepriekš citās ES dalībvalstīs (pārsvarā Vācijā) ir reģistrēti kā lauksaimniecības pašgājējmašīnas – traktortehnika (pašgājējmašīnas). Pārsvarā šīs pašgājējmašīnas vizuāli un tehniski neatšķiras no N kategorijas kravas automobiļiem.

 

Zemkopības ministrijā ir vērsušies lauksaimnieki, kuri uzskata, ka iepriekšminētās lauksaimniecības pašgājējmašīnas būtu reģistrējamas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) traktortehnikas un tās vadītāju valsts informācijas sistēmā.


Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu ceļu satiksmē iesaistīto traktortehniku un tās piekabes reģistrē VTUA, bet pārējos ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus un to piekabes reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā.


Ievērojot Valsts standartu LVS 87:1997/AC:2005 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” un salīdzinot reģistrācijai pieteikto N kategorijas transportlīdzekli, kurš iepriekš citā ES dalībvalstī bija reģistrēts kā lauksaimniecības pašgājējmašīna, un šī konkrētā transportlīdzekļa identifikācijas (VIN) numuru, šie transportlīdzekļi pēc savas būtības un nozīmes ir N kategorijas kravas automobiļi, nevis pašgājējmašīnas.


Latvijā transportlīdzekļi tiek reģistrēti pēc to kategorijas piederības, neatkarīgi no tā, kā konkrētais transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts iepriekš kādā no citu  ES dalībvalstu transportlīdzekļu reģistriem.

  • Publicēts:
    11.05.2020

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā