Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes ar 1.jūniju var atsākt klātienes apmācības procesu

Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes ar 1.jūniju var atsākt klātienes apmācības procesu

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (https://likumi.lv/ta/id/314889-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu- un https://likumi.lv/ta/id/313191) - pēc 2020.gada 1.jūnija profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās var atsākt mācību procesu klātienē, tai skaitā pārbaudījumu norisi, ievērojot – vienkopus uzturas ne vairāk kā 25 cilvēki, t.sk. arī privātās iekštelpās un ārtelpās. Laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots, kā arī organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atgādina, ka izglītības process arī turpmāk var tikt nodrošināts elektroniski, tiešsaistes režīmā, ja tas sekmīgi ir īstenots arī līdz šim.

 

Savukārt traktortehnikas vadītāju tiesību pretendenti var pieteikties eksaminācijai kā līdz šim, sazinoties ar tuvāko vai ērtāko VTUA nodaļas biroju un vienojoties par eksaminācijas laikiem, vienīgi jāņem vērā, ka eksaminācija veicama klātienē tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS, individuāli. Klātienes pakalpojumu saņemšanas laikā var veidoties rindas, tāpēc klientus aicinām būt iecietīgiem un ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus par pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju, ievērot savstarpējo divu metru distanci starp personām (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām) un citus epidemioloģiskos drošības noteikumus.

 

Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicināt pakalpojumu saņemt pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas beigām. Tāpat, ja izglītības iestāde nevar nodrošināt attālināto izglītības procesu tiešsaistes režīmā, traktortehnikas apmācību (reģistrēt mācību grupas) izglītības iestāde varēs turpināt vien pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas beigām.

 

Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (izņemot personas, kurām ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus), teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (turpmāk – Ekspluatācijas eksāmens) un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena (turpmāk – Vadīšanas eksāmens).

 

Lai veiktu eksāmenus TR1 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību iegūšanai, attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze ir apgūstāma arī pašmācības ceļā, savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvo aktu prasībām par traktortehnikas vadītāju sagatavošanu.

 

Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību!

 

Sargi sevi, sargi apkārtējos!

Paldies visiem par sapratni un atbalstu!

  • Publicēts:
    22.05.2020

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā