Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketa

Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketa

Kopš 2017.gada Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) piedalās “Konsultē vispirms” principa piemērošanā valsts iestāžu darbā, tā rezultātā tika sagatavota traktortehnikas vadītāju paškontroles anketa izglītības iestādēm.

 

Paškontroles anketas mērķis ir palīdzēt traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.581 “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” (turpmāk - MK noteikumu Nr.581) prasībām.

 

Lai neveidotos situācija, ka ir jāaptur mācību atļauja, līdz ar to būtiski sarežģot darbību apmācāmajām personām, kā arī izglītības iestādēm, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas un apmācību kontroles kārtību - VTUA aicina mācību iestādes rūpīgi izvērtēt MK noteikumu Nr.581 ievērošanu.

 

Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes paškontroles anketu var aizpildīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Traktortehnikas vadītāji”, apakš sadaļā “Paškontroles anketa”.

 

VTUA atgādina, ka arī turpmāk veiks papildu pārbaudes izglītības iestādēs, tāpēc anketa ir veidota pēc tiem pašiem principiem kā VTUA veic atbilstības pārbaudes izglītības iestādē, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību pēc traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību.

 

Anketa ir anonīma, aizpildītie dati ir paredzēti izglītības iestādes pašu zināšanai, bet rezultāti ir izdrukājami, lai varētu pārliecināties par katras atbildes atbilstību kontroles jautājumam. Aizpildīšana prasīs līdz 10 minūtēm, bet pašu anketu var aizpildīt tik reizes cik nepieciešams, atbilstoši izmaiņām mācību bāzēs un procesos.

 

MK noteikumu Nr.581 41.punkts nosaka, “Lai kontrolētu šo noteikumu ievērošanu, aģentūras amatpersonām ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, iepazīties ar mācību materiālo bāzi un mācību procesu un saņemt no izglītības iestādes nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu”.

 • Publicēts:
  12.02.2019

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020