Uzsākts “Konsultē vispirms” principa ieviešanas novērtējuma otrais posms

Uzsākts “Konsultē vispirms” principa ieviešanas novērtējuma otrais posms

2019.gada septembrī tika uzsākts otrais novērtējuma posms par Ekonomikas ministrijas rosinātās iniciatīvas principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības iestāžu darbā. Kopumā iniciatīvā iesaistījušās 22 uzraugošās valsts iestādes, tai skaitā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA).

 

Interesanti, ka kopumā, iepriekšējā novērtēšanas periodā klienti VTUA darbiniekus vērtēja kā zinošus un atsaucīgus, lai gan nodarbināto sniegums var atšķirties.

 

Jaunajā periodā, t.i., no 2019.gada sākuma VTUA tika iekļāvusies nozares portālā, līdz ar to tīmekļvietne ir lietotājiem draudzīgāka, saprotāmāka un vienotā stilā (dizainiski un saturiski) ar nozari. Iestāde piedāvā arī ērtus un saprotamus uzraudzības pašnovērtējuma rīkus, kā viens no piemēriem ir "Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa", kā arī tika būtiski uzlaboti traktortehnikas tirgus uzraudzības pasākumi.

 

Atbilstoši iniciatīvai reizi gadā tiek vērtēta VTUA atbilstība un progress principa “Konsultē vispirms” ieviešanā. Novērtējums tiek veikts četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu.

 

Otrā novērtējuma perioda klientu un darbinieku aptauja norisināsies no 2019. gada septembra līdz oktobra vidum. Klientu atlase intervijām tiek veikta pēc iepriekš sagatavotas metodoloģijas un primāri intervijas notiek telefoniski. Aicinām mūsu sadarbības partnerus un klientus būt atsaucīgiem interviju gadījumā. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tas palīdzēs mūsu sadarbībai ar Jums nākotnē!

 

Klienti, kā arī paši uzraudzības veicēji tiks aptaujāti telefoniski un elektroniski ar 17 jautājumu palīdzību, lai noskaidrotu viņu viedokli par principa “Konsultē vispirms” ievērošanu VTUA ikdienas darbā, iekļaujot informāciju par uzraudzības prasību skaidru un konsekventu interpretāciju, sankciju piemērošanas proporcionalitāti pārkāpumiem un  iespēju brīvprātīgi novērst neatbilstības, kā arī iespēju ātri un ērti saņemt konsultāciju, izmantot iestādes nodrošinātus pašnovērtējuma rīkus, saņemt savlaicīgus atgādinājumus par veicamajām darbībām un termiņiem un piedalīties iestādes rīkotās apmācībās. Līdztekus tam arī VTUA veiks pašnovērtējumu un tiks vērtēta arī no ekspertu puses, tādējādi iegūstot visaptverošu skatījumu uz “Konsultē vispirms” principa ieviešanas efektivitāti. Pēc rezultātu izvērtēšanas katra principa ieviešanā iesaistītā valsts pārvaldes saņems individuālas rekomendācijas, kas mums palīdzēs pilnveidot darbu un turpināt uzlabot procesus.

 

Iniciatīva “Konsultē vispirms” tika uzsākta 2017. gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, uzsverot, ka iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus. Līdz ar to uzraugošās valsts iestādes ir uzsākušas apjomīgu darbu, lai veicinātu pārmaiņas valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbībā.

 • Publicēts:
  04.09.2019

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020