Valdība apstiprina izmaiņas traktortehnikas vadītāju apmācību kārtībā

Valdība apstiprina izmaiņas traktortehnikas vadītāju apmācību kārtībā

Valdība otrdien, 11. septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos MK noteikumus par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, par apmācības programmām un kontroles kārtību. Jaunie noteikumi paredz prasības izglītības iestādēm un speciālistiem, kā arī apmācības procesa un tā kontroles kārtību, un arī pāreju no vecās apmācību kārtības uz jauno.

 

“Noteikumus izstrādājām, atsaucoties darba devēju aicinājumam mainīt traktortehnikas vadītāju apmācību kārtību,” atzīst zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Darba devējus neapmierināja lielās apmācības izmaksas. Turklāt iegūtā traktortehnikas vadītāja apliecība negarantēja, ka apmācītais cilvēks arī reāli pratīs strādāt ar attiecīgās kategorijas tehniku. Darba devēji paši ir gatavi apmācīt savus darbiniekus darba tehnoloģijas jautājumos, jo šīs zināšanas un prasmes var apgūt, tikai strādājot ar attiecīgo traktortehniku darba vadītāja uzraudzībā. Tādejādi varējām samazināt apmācību programmas apmēru un arī izmaksas.”

 

Lai sagatavotu traktortehnikas vadītājus, izglītības iestādei (atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 22. panta 3.1 daļas regulējumam) būs jāsaņem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) izsniegta mācību karte, kas aizstās līdzšinējo mācību atļauju. Izglītības iestādes mācību atļaujas pret mācību karti varēs apmainīt sešu mēnešu laikā.

 

Ja profesionālās vidējās vai profesionālās augstākās izglītības iestādes savās programmās iekļaus arī traktortehnikas vadītāju sagatavošanas programmu, audzēknis pēc sekmīgas šīs programmas apguves drīkstēs kārtot eksāmenus traktortehnikas tiesību iegūšanai.

 

Komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, līdz šim noteiktās prasības nemainīsies. Izglītības iestādei ir jābūt atbilstoši aprīkotai, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu traktortehnikas vadītāju apmācības kursu. Ir jābūt mācību telpām, traktortehnikas vadīšanas apmācības laukumam, attiecīgajiem speciālistiem un traktortehnikai.

 

Izmaiņas skars apmācāmo praktiskās iemaņu apguvi. Lai iegūtu konkrēto kategoriju, vadīšanas eksāmens būs jākārto ar konkrētas kategorijas visplašāk izmantoto traktortehniku, piemēram, TR1 un TR2 kategorijā – ar traktoru un piekabi, TR3 kategorijā – harvesteru vai forvarderu, un TR4 kategorijā – ar veltni.

 

Vadīšanas eksāmenā būs arī papildu prasības. Mācību programmā tiks iekļauta jauna figūra – treileris vai estakāde. Šī figūra eksāmenā būs jāizpilda TR3 un TR4 kategorijas iegūšanai, jo šo kategoriju transportlīdzekļus pārsvarā pārvieto ar treilera palīdzību.

 

Noteikumi paredz pārejas posmu eksāmenu kārtošanai. Ja persona mācības ir uzsākusi mācību grupā, kas reģistrēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, tad mācības var turpināt un pabeigt saskaņā ar to kārtību, kāda bija spēkā mācību uzsākšanas brīdī, bet var arī pāriet uz jauno mācību kārtību. Savukārt persona var izvēlēties kārtību, pēc kuras kārtot aģentūras eksāmenus. Ir divas iespējas: eksāmenus kārtot saskaņā ar to kārtību, kas bija spēkā līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, vai arī eksāmenus kārtot saskaņā ar jauno kārtību, kas stājas spēkā ar šo noteikumu spēkā stāšanos.

 

Patlaban spēkāesošās traktortehnikas kategorijas tiks pielīdzinātas jaunajām kategorijām pēc šādas shēmas:

No 04.11.1997. līdz 28.09.2009. (vecās) No 29.09.2009. līdz 31.08.2018 No 01.09.2018.
  A TR1
A un A1 B TR2
B un B1 B TR2
C un C1 A TR1
D un D1 D TR2
E E TR4
  C TR2
Ekskavators B un C TR2
Iekrāvēji B un C TR2
Buldozers B TR2
Ceļu būves un kopšanas mašīnas G TR4
Meža mašīnas F TR3
Cita pašgājēja tehnika H TR2

 

Noteikumi “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības kontroles kārtību” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 • Publicēts:
  28.12.2018

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020