VTUA klientu aptaujas mērījums

VTUA klientu aptaujas mērījums

No 2020.gada 01.marta līdz 31.maijam Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) ir veikusi klientu aptaujas mērījumu, lai noskaidrotu kā tiek vērtēts VTUA darbs un sniegto pakalpojumu kvalitāte, kā arī, lai īstenotu Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 27. punktā noteikto "Pakalpojuma turētājs vismaz reizi trijos gados veic klientu apmierinātības mērījumu, kura rezultātus trīs mēnešu laikā pēc mērījuma beigām publicē pakalpojuma turētāja oficiālajā tīmekļvietnē".

 

Aptauja bija pieejama aizpildīšanai un redzējuma izteikšanai iestādes tīmekļa vietnē, sociālajos medijos un izvietota informācija par aptaujas aizpildīšanas iespējām visos reģionu birojos pie informācijas stendiem (kopumā 26 biroji), kā arī izsūtīts aicinājums pašvaldībām aptaujā iesaistīt sava novada iedzīvotājus.

 

Sasniegtais izlases apjoms – 97 respondenti.

 

Aptauja balstīta kvantitatīvajā metodoloģijā, kā arī tika īstenota anonīma iesaiste, bet rezultāti izmantoti tikai apkopotā veidā.

 

PALDIES IKVIENAM PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ!

 

Aptaujas rezultāti pieejami tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļa "Par VTUA", apakšsadaļa "Aptauja un tās rezultāti" vai https://bit.ly/37iBQY1!

  • Publicēts:
    15.06.2020

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Ceļu satiksmes noteikumu tests
  • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
  • Traktortehnikas tehniskās apskates
  • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā