Zemkopības ministrs par nozīmīgu ieguldījumu apbalvos arī VTUA nodarbinātos! Lepojamies!

Zemkopības ministrs par nozīmīgu ieguldījumu apbalvos arī VTUA nodarbinātos! Lepojamies!

Piektdien, 2019.gada 15.novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pateiksies Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) ilggadējiem nodarbinātajiem Madonā un Rīgā par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības un tehniskās uzraudzības jomā un pasniegs medaļu „Par centību” un Atzinības rakstu.

 

Zemkopības ministrijas (ZM) medaļu „Par centību” saņems Pēteris Eriņš, Tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Madonā, kurš tehniskās uzraudzības jomā strādā no 1994.gada, tātad nostrādājis 25 gadus.

 

Pēteris Eriņš ir zinošs, kvalificēts darbinieks, kurš izcili veic savus amata pienākumus, ievērojot ētikas un morāles normas, ir prasīgs pret sevi un apkārtējiem. Saskarsmē ar klientiem ir atsaucīgs un pieklājīgs darbinieks, vienmēr spēja uzturēt optimismu, risinot arī sarežģītas ar darba pienākumiem saistītas situācijas. Darba kolēģi inspektorus raksturo kā kompetentu un saprotošu kolēģi, novērtējot viņa ilggadējo pieredzi un zināšanas.

 

Savukārt ZM Atzinības rakstu saņems Ainārs Kozelis, Muzeju un resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, kurš iestādē strādā no 2013.gada, tātad nostrādājis 6 gadus.

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja sasniegumi ir iestādes IT attīstības koncepcijas ieviešana dzīvē, kā arī IT sistēmu tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, nodrošinot iestādes informācijas sistēmu attīstības, ieviešanas un uzturēšanas procesus, ar tiem saistīto sistēmu analīzi un programmēšanas uzdevumu definēšanu, atbilstoši iestādes attīstības vadlīnijām. Darba kolēģi viņu raksturo kā kompetentu darbinieku, kuram vienmēr var prasīt padomu, novērtējot viņa pieredzi un zināšanas.

 

Ainārs Kozelis uzticētos amata pienākumus veic ar īpašu atbildību, vienmēr ir ieinteresēts iestādes attīstībā. Regulāri izsaka savu redzējumu un priekšlikumus dažādu iestādes procesu pilnveidošanai. Viņu var raksturot kā zinošu, atsaucīgu un vērstu uz darba kvalitāti darbinieku. Īpaši var atzīmēt aktīvu iesaistīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda  2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” ietvaros VTUA informācijas sistēmas papildinājumu izstrādē un integrācijā ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem.

 

“Kolēģiem, kuri izvirzīti ZM apbalvojumiem, VTUA vārdā izsaku pateicību par nozīmīgu ieguldījumu noteikto valsts funkciju nodrošināšanā, attīstībā un pilnveidošanā, līdz ar to arī Latvijas valsts stiprināšanā. Viņi sevi ikgadēji ir pierādījuši kā centīgus, zinošus un kvalificētus darbiniekus”, uzsvēra iestādes direktors Armands Binovskis.

 

Kopumā, 15.novembrī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apbalvos ap 57 nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā.

 

Pasākums notiks pulksten 12.00 ZM ēkas otrā stāva konferenču zālē (Republikas laukumā 2, Rīgā).

 

Plašāk skatīt ZM tīmekļa vietnē, sadaļā “Ziņojumi presei”!

 • Publicēts:
  13.11.2019

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020