Zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē - vairāki jauni pakalpojumi traktortehnikas īpašniekiem

Zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē - vairāki jauni pakalpojumi traktortehnikas īpašniekiem

Valdība otrdien, 6. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumus, lai atvieglotu traktortehnikas un tās piekabes reģistrāciju, kā arī veicinātu brīvprātīgu maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrāciju.

 

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk persona, kas sniedz finanšu pakalpojumus, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) informatīvajā sistēmā varēs izdarīt atzīmi, lai nodotu traktortehniku vai tās piekabi īpašumā ieguvējam, kā arī pilnvarot citu personu veikt reģistrācijas darbības,

 

Brīvprātīgu traktortehnikai piekabināmo maināmo velkamo iekārtu (miglotāja, rulonu preses utt.) un traktortehnikai uzkarināmo maināmo tehnoloģisko agregātu (arkla, kultivatora utt.) reģistrāciju un noņemšanu no uzskaites varēs veikt VTUA informatīvajā sistēmā. Īpašnieks var izvēlēties brīvprātīgo iekārtu un agregātu reģistrāciju, jo tā nodrošinās:

 1. faktiskā īpašnieku datu reģistrēšanu sistēmā, ja tam ir attiecīgs īpašumtiesības apliecinošs dokuments un aģentūrā ir salīdzināti tehniskie dati. Šis faktors ir nozīmīgs mantojuma tiesību kārtošanai, kreditēšanai un iekārtu vai agregātu atgūšanai pēc zādzības,
 2. iekārtu un agregātu izsludināšanu meklēšanā un iekļaušana Šengenas informācijas sistēmā. Ik gadu lauksaimniekiem tiek nozagtas iekārtas un agregāti. To īpašniekiem ir svarīgi, lai pēc zādzības VTUA informatīvajā sistēmā esošā informācija nonāktu Valsts policijas rīcībā, tā sekmējot tehnikas atrašanu un atdošanu īpašniekam. Katrai iekārtai un agregātam, to reģistrējot, tiks piešķirts unikāls identifikācijas numurs, ja to jau nebūs piešķīris ražotājs,
 3. līzinga gadījumā – kredītiestāžu prasību ievērošanu par attiecīgo iekārtu vai agregātu reģistrāciju VTUA informatīvajā sistēmā, lai regulētu īpašumtiesību un lietošanas tiesību iegūšanu. Turklāt būtu iespēja iekārtas un agregātus piedāvāt kā ķīlu.

 

Situācijās, kad saimniecības īpašumā esošām iekārtām vai agregātiem nav saglabājušies īpašumtiesību apliecinošie dokumenti, noteikumi paredz, ka iekārtas vai agregāta īpašniekam, lai tos reģistrētu, būs jāiesniedz deklarācija, ar ko apliecina iekārtu un agregātu piederību. Šādu kārtību paredzēts piemērot tām iekārtām un agregātiem, kas ir ražoti līdz noteikumu projekta spēkā stāšanās dienai, jo pašlaik neviens normatīvais akts neuzliek par pienākumu nodrošināt vai saglabāt iekārtu vai agregātu īpašumtiesību dokumentus.

 

Pēc grozījumu stāšanās spēkā jebkurš traktortehnikas īpašnieks, reģistrējoties zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē, varēs attālināti noņemt traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites atsavināšanai Latvijā.

 

Noteikumi Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 • Publicēts:
  06.07.2021

Darba plāns

 • Uzticības tālrunis
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā