Jautājumi un atbildes

Noklikšķiniet uz jautājumu sadaļas, lai izvērstu to. Noklikšķiniet uz jautājuma, lai aplūkotu atbildi.

 

Iesniedzot jautājumu Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Traktortehnikas reģistrācija

Kā jārīkojas, ja ir nozaudēta traktora reģistrācijas apliecība?

Atbilde

Lai atjaunotu nozaudētu traktora reģistrācijas apliecību, traktoram ir jāveic identifikācijas numuru salīdzināšana un tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras birojā jāatjauno reģistrācijas apliecība.

Kas nepieciešams, lai varētu pārreģistrēt uz sava vārda traktoru, kurš reģistrēts uz mirušas radinieces vārda?

Atbilde

Saskaņā ar 06.06.2017. Ministru kabineta Nr.313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 44.punkta prasībām reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu mantojuma gadījumā, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniedz:
 
 1. ^iesniegumu;
 2. ^reģistrācijas apliecību;
 3. ^mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas nolēmuma norakstu par mantošanu).

Plānojam iegādāties lietotu universālo riteņtraktoru JCB 4CX no Anglijas. Būtu pateicīgi, ja varētu saņemt informāciju par formalitātēm un dokumentiem, izmaksām kas nepieciešami šajā gadījumā lai varam to piereģistrēt, ar to pārvietoties un strādāt, kā arī kādas kategorijas vadītāja apliecība nepieciešama lai strādātu ar to?

Atbilde

Lai reģistrētu lietotu universālo pašgājējmašīnu ir jārīkojas saskaņā ar 06.06.2017. Ministru kabineta Nr.313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 32. punkta prasībām, kurš nosaka, ka lai reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniedz:
 
 1. ^iesniegumu;
 2. ^iepriekš izsniegto traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu, izņemot gadījumu, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna vai to ieved no valsts, kurā neveic traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju, un persona to rakstiski apliecina. Dokuments, kas apliecina, ka traktortehnika vai tās piekabe ir norakstīta vai nav atjaunojama, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu;
 3. ^īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;
 4. ^atbilstību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 5. ^traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu. Traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehnisko datu apliecinājuma dokuments var būt arī rēķins-uzziņa, ko izsniedzis komersants;
 6. ^dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, ja traktortehniku vai tās piekabi iegādājas no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.
 
Lai vadītu universālo pašgājējmašīnu ir nepieciešama TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.

Traktortehnikas vadītāji

Ja cilvēks brauc ar traktoru, kam nav tehniskās apskates, kuram jāmaksā sods: vadītājam vai īpašniekam?

Atbilde

Atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajai informācijai 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, tostarp 1. panta 11. punktu izteica jaunā redakcijā, proti, mehāniskais transportlīdzeklis ir pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļus. Minētos grozījumus veica, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 4. panta 4. punktu.

No minētā secināms, ka šobrīd likumdevējs traktortehniku nav īpaši nodalījis no citiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā tas bija pirms minēto grozījumu stāšanās spēkā.

Ceļu satiksmes likuma 71. panta 1. punkts paredz, ka “par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit četrām naudas soda vienībām”.

Pirms pusgada manām traktorista tiesībām beidzās derīguma termiņš. Kas jādara, lai tās apmainītu?

Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība39. punktu traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina, ja:

 • ^tai beidzies derīguma termiņš;
 • ^tai ir mehāniski bojājumi vai tā ir notraipīta tā, ka traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu;
 • ^ir mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati;
 • ^izdarīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā noteiktajām traktortehnikas kategorijām – pēc brīvprātības principa.

 

Minēto MK noteikumu 40. punktā norādīts: lai apmainītu Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, tās īpašnieks Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) iesniedz apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību.

 

Lai uzsāktu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas vai apmaiņas procesu, pretendentam vispirms:

 • ^jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • ^jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 • ^jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
 • ^jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
 • ^jāveic samaksa TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu birojā uz vietas

 

Labdien! Vai es varu braukt strādāt ar TR3 apliecību uz Norvēģiju?

Atbilde

Norvēģija tāpat kā Latvija ir Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, kurās savstarpēji tiek atzīta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, tajā skaitā Latvijā izsniegtā traktortehnikas vadītāja apliecība ar TR3 kategoriju. Līdz ar to Jūs varat braukt strādāt uz Norvēģiju ar TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību.

 

Tomēr, tā kā TR3 kategorija ir valsts kategorija un nav saskaņota starp dalībvalstīm (piemēram, kā apliecība ar B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām), saskaņā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras rīcībā esošo informāciju Jums būs jāsazinās ar Norvēģijas darba inspekciju (skatīt, informāciju par iestādi - https://www.arbeidstilsynet.no/en/about-us/), kura veiks Latvijā izsniegtās traktortehnikas vadītāja apliecības atzīšanu un sniegs precīzāku informāciju par Jūsu iespējām mītnes zemē.

Labdien! Jautājums par atņemtām traktortehnikas tiesībām. Atņemtas par braukšanu reibumā uz četriem gadiem (traktortehnikas kategorijas bija vairākas). Zinu, ka pēc lieguma varēšu izvēlēties, kādai kategorijai vēlos likt, bet es tā arī nesapratu, vai man būs tikai viena kategorija, ko nolikšu, vai tomēr atgūšu visas, kas man reiz bija. Paldies!

Atbilde

Traktortehnikas vadītāja tiesību atjaunošana ir iespējama saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”.

 

Minēto MK noteikumu 48. punkts paredz, ka, atjaunojot traktortehnikas vadītāja tiesības pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, persona kārto Ceļu satiksmes likuma 29. panta 4.1 un piektajā daļā noteiktos eksāmenus šādā kārtībā:

 • ^nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt tikai vienas kategorijas traktortehniku;
 • ^pēc izvēles nokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku;
 • ^ja personai “transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz laiku līdz gadam, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto teorētisko eksāmenu”;
 • ^ja personai “transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu”.

 

Proti, Jums būs jākārto gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens. Ja iepriekš Jums bija tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku, Jums nav jākārto eksāmeni visās kategorijās, bet pēc izvēles jānokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošie eksāmeni. Veiksmīgi nokārtojot izvēlētās kategorijas eksāmenus, Jūs atgūsiet visas iepriekš iegūtās traktortehnikas kategorijas.

Ja nepieciešama sīkāka informācija, Jūs varat zvanīt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

Sveiki! Ja man pēc vecām tiesībām ir C un G kategorijas, kādas kategorijas ir tagad un vai man ir tiesības braukt ar autokaru?

Atbilde

Autokaru, kurš VTUA reģistrēts kā iekrāvējs, drīkst vadīt ar TR1 kategoriju  līdz 7500 kg, ar pārējām kategorijām (TR2; TR3; TR4), kuras izsniegtas pēc 2018. gada 1. septembra, bez pilnas masas ierobežojuma vai C kategoriju, jebkuru iekrāvēju, līdz traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 5. pielikumu, ja autokars ir reģistrēts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Valsts informācijas sistēmā, tas ietilpst traktortehnikas grupā “Iekrāvējs”.

 

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 23. panta septītajai daļai, iekrāvējs atbilst TR1, TR2, TR3 un TR4 kategorijai.

 

Kopš 2018. gada 1. septembra tika apvienotas vairākas traktortehnikas vadītāju kategorijas vienā kategorijā, aizstājot burtus A, B, C, D, E, F, G un H ar saīsinājumiem TR1, TR2, TR3 un TR4.

 

MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 56. punkts paredz, ka, apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, iepriekš piešķirtās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

 

^A kategoriju pielīdzina TR1 kategorijai, bet laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 13. oktobrim piešķirto traktortehnikas vadītāja A kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

^B kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

^C kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

^D kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

^E kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

^F kategoriju pielīdzina TR3 kategorijai;

^G kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

^H kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai vai TR4 kategorijai, ja vadīšanas eksāmens ir kārtots, vadot pašizgāzēju (damperu).

 

Līdz ar to, pēc brīvprātības principa vai pēc vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām Jums apmainot C un G kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, C un G kategorija tiks pielīdzināta TR1, TR2 un TR4 kategorijai.

Jūs autokaru (iekrāvēju) varat vadīt šobrīd gan ar C kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, gan arī varēsiet vadīt pēc apliecības apmaiņas ar TR1, TR2 un TR4 kategorijas vadītāja apliecību.

Vai ar C kategoriju (ir A, B, C, D kategorija) drīkst vadīt damperu?

Atbilde

Ar C kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesībām nedrīkst vadīt pašizgāzēju (damperu). Pašizgāzēju (damperu) drīkst vadīt tikai ar G (TR4) kategoriju vai H kategoriju līdz traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām, ja kategorija iegūta praktiskajā eksāmenā, vadot pašizgāzēju (damperu).

 

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 1. pielikuma 8.7. apakšpunktu pašizgāzējs (dampers) ir traktortehnikas apakšgrupa, kas ietilpst traktortehnikas grupā “Ceļu  būves mašīnas”. Kopš 2018. gada 1. septembra tika apvienotas vairākas traktortehnikas kategorijas vienā kategorijā, aizstājot iepriekš piešķirtās kategorijas  A, B, C, D, E, F, G un H ar jaunām apvienotām kategorijām TR1, TR2, TR3, un TR4.

 

2018. gada 28. augusta MK noteikumu Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 56. punkts paredz, ka, apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, iepriekš piešķirtās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

 • ^A kategoriju pielīdzina TR1 kategorijai, bet laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 13. oktobrim piešķirto traktortehnikas vadītāja A kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;
 • ^B kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;
 • ^C kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;
 • ^D kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;
 • ^E kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;
 • ^F kategoriju pielīdzina TR3 kategorijai;
 • ^G kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai
 • ^H kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai vai TR4 kategorijai, ja vadīšanas eksāmens ir kārtots, vadot pašizgāzēju (damperu).

 

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 23. panta septītās daļas 4. punktam TR4 traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijai atbilst tādas traktortehnikas grupas kā ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas. Tātad pašizgāzējs (dampers) atbilst TR4 kategorijai.

Izziņa vai statistikas pārskats no valsts informācijas sistēmas

Kā es varu iegūt informāciju par savas traktortehnikas reģistrācijas datiem vai arī datus par savas traktortehnikas apliecību?

Atbilde

Pakalpojums

Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu (turpmāk – VTUA) saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē!

 

Pakalpojuma saņēmēji

Izziņu no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” var saņemt fiziskas un juridiskas personas, ja tām ir tiesības saņemt vispārpieejamo vai ierobežotas pieejamības informāciju.

Fiziska persona var saņemt tikai datus par savā īpašumā esošo traktortehniku. Ierobežotas pieejamības informācija (personas dati) tiek sniegta personām valsts funkciju un ar to saistīto uzdevumu nodrošināšanai.

Statistikas pārskatus no valsts informācijas sistēmas var saņemt jebkura persona.

 

Ko pakalpojums nodrošina?

Pakalpojums sniedz informāciju par valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem - traktortehnikas vienībām vai tās piekabēm, traktortehnikas un tās piekabes īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām), to vadītājiem, kā arī statistikas pārskatus.

 

Kā pieprasīt informāciju?

Izziņu vai pārskatu var pieprasīt vairākos veidos:

 • ^Izziņu par sev piederošo traktortehniku var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu. Lai saņemtu šādu izziņu personai ir jāreģistrējas Zemkopības ministrijas vienotajā elektroniskajā pakalpojumu sistēmā (turpmāk - EPS). Pamācība kā kļūt par EPS lietotāju. Kad persona ir reģistrēta, jāpieslēdzas EPS sistēmai ar eParakstu, eID vai interneta bankas paroli, tālāk jāaizpilda prasītās norādes;
 • ^Jāaizpilda iesniegumā prasītais informācijas (izziņas) pieprasīšanai no valsts informācijas sistēmas un jānosūta e-parakstīta vai no e-adreses uz pasts@vtua.gov.lv;
 • ^Ja Jūsu rīcībā nav ne e-adreses, ne e-paraksta, iesniegumu par informācijas (izziņas) pieprasīšanu no valsts informācijas sistēmas var iesniegt portālā Latvija.lv, e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, aizpildot tur prasīto informāciju un iesniegumu adresējot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai;
 • ^iesniegumu var iesniegt arī klātienē. Iepriekš jāpiesaka apmeklējuma laiks un jāiesniedz iesniegums Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā vai arī tuvākajā vai ērtākajā VTUA birojā. Pieprasot pakalpojumu klātienē klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 

Pakalpojuma apmaksa

Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija.

Fiziska persona, divas reizes gadā, bez maksas var saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmas par sev piederošo traktortehniku vai piekabi.

Tikai EPS lietotājam izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi izmaksās vislētāk, jo izziņu sagatavo sistēma elektroniskā veidā. Visās parējās situācijās rēķins tiek sagatavots atbilstoši VTUA maksas pakalpojumu cenrādī norādītājam.

Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.

 

Pakalpojuma saņemšana

Izziņa e-pakalpojumā tiek sagatavota līdz ar e-pakalpojuma apmaksu EPS sistēmā. Izziņa ir izdrukājama.

Savukārt visās pārējās situācijās, tiklīdz Jūsu pieprasītā informācija ir sagatavota, saņemsiet rēķinu par pakalpojuma apmaksu, pēc tā apmaksas informācija tiks nosūtīta Jūsu norādītajā veidā.

Traktortehnikas vai tās piekabes aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana

Kā fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumu), kā arī noņemt šādu atzīmi?

Atbilde

Pakalpojums

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu (turpmāk – VTUA) saraksts pieejams zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē!

 

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziska vai juridiska persona, atbilstoši normatīvajiem aktiem, vai ar likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu, traktortehnikai vai piekabei var uzlikt aizlieguma atzīmi (atsavināšanas, reģistrācijas un citus aizliegumu), kā arī noņemt šādu atzīmi.

 

Kā uzlikt aizlieguma atzīmi?

Lai to izdarītu ir nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā iesniegt iesniegumu. Uz Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka iesnieguma pamata (identificējot iesniedzēju) "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (reģistrs nav publiski pieejams) tiek veikta atzīmes uzlikšana.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams veikt pakalpojuma apmaksu, saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

 

Sev piederošai tehnikai aizlieguma atzīmi ir iespējams uzlikt elektroniski izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS).  Detalizēti norādījumi par to, kā izmantot LAD EPS e-pakalpojumu atradīsiet Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ja neizmantojat e-pakalpojumu, iesniegumu var iesniegt parakstot un nosūtot:

 

Pakalpojumus nodrošinām tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

 

Pakalpojuma apmaksa

Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, t.sk., e-pakalpojumā. Rēķinā tiek norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija.

Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.

 

Pakalpojuma saņemšana

 Liegums tiek uzlikts valsts informācijas sistēmā par to informējot klientu, atbilstoši klienta izteiktajai vēlmei informācija par lieguma uzlikšanu tiek nosūtīta elektroniski vai izsniegta papīra formā.

 

Komercķīla

Savukārt par komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikai vai tās piekabei skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā "Komercķīla".

Neatradi atbildi? Iesūti savu jautājumu.

Vārds, Uzvārds*
E-pasts*
Iestāde*
Jautājums*
Drošības kods*
Re

Darba plāns

 • TR COVID-19
 • Uzticības tālrunis
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • Your Europe
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā