Darba un īpašuma drošība

Lauksaimnieka īpašuma drošība

 

Šajā sadaļā tiek apkopoti ieteikumi par lauksaimnieka īpašuma aizsardzības pasākumiem -  kā pasargāt savu lauksaimniecības tehniku!

 

  • Materiālus izstrādājusi Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļa. Plašāk skatīt tīmekla vietni www.manadrosiba.lv, sadaļu "Pieaugušajiem", apakšsadaļu "Lauksaimniekiem".
 

Padomi lauksaimnieka īpašuma drošībai (10 lpp.)

Informatīvajā brošūrā skaidrots kā pasargāt savu lauksaimniecības tehniku no dažādām zādzībām. Garnadži visbiežāk zog degvielu, GPS navigācijas iekārtas, akumulatorus un dažādas citas lauksaimniecības tehnikas detaļas. Paldies, ka rūpējies par drošību!

 

Krāpnieki sludinājumu portālos ievieto ticamas fotogrāfijas ar lauksaimniecības tehniku un tās tehnisko aprakstu, piedāvājot darījumu par cenu, kas bieži ir zemāka par tirgus vērtību. Saziņa ar potenciālajiem pircējiem notiek telefoniski vai e-pastā, kura turpinās līdz brīdim, kad krāpnieki potenciālajam klientam nosūta sagatavotu rēķinu par pirmās iemaksas veikšanu, lai organizētu tālāku preces pārdošanu. Brīdī, kad pircējs attiecīgo samaksu ir veicis, saziņa beidzas un no krāpnieka un pirktās preces vairs nav ne vēsts. Materiālā padomi virtuāli drošai tehnikas pirkšanai.

 

 

Darba un ekspluatācijas drošība

 
Šajā sadaļā ir pieejams plašs materiālu klāsts par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem lauksaimniecības vai tehniskās uzraudzības jomā.
 
 
Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji. Katrs šāds bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības.
 
  • Materiālus izstrādājusi Valsts darba inspekcija. Plašāk skatīt tīmekla vietni www.stradavesels.lv.
 
Plakāts par darba drošību, aicinot uzturēt darba aprīkojumu - traktoru - darba kārtībā un regulāri veikt tehniskās apkopes. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
 
Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot ar traktoru un kā rīkoties, lai strādātu droši.
 
Plakāts par darba drošību, kas informē par nelaimes gadījumu risku kā vienu no izplatītākajiem riska faktoriem lauksaimniecībā. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
 
Prakses standarts ir darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošs dokuments , kas izstrādāts ar mērķi atvieglot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi, kas ir dar ba devēju pienākums. Tajā ir apkopotas lauksaimniecības nozarei saistošās prasības, kā arī ar specifiskiem piemēriem skaidrota šo prasību piemērošana uzņēmumos. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
 
Informatīvais materiāls ar mērķi informēt darba aizsardzības speciālistus un darba devējus par svarī- gākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem lauksaimniecības darbiniekiem, kuri nodarbināti lopkopības, graudkopības, dārzkopības, meliorācijas u. c. lauksaimniecības darbos
 
Atgādne ar mērķi informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot graudkopības un dārzeņu audzēšanas nozarē
 
Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsradzības prasībām, strādājot ar hārvesteru mežā. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.
 
Plakāts "Svarīgākie riski darbā ar forvārderu mežā" (A4, 1 lpp.)
Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsradzības prasībām, strādājot ar forvārderu mežā. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.
 
Šī materiāla mērķis ir informēt darba aizsardzības speciālistus un darba devējus par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem,strādājot ceļu būves nozarē.
 
Šīs atgādnes mērķis ir informēt par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām, strādājot ceļu būves nozarē, kā arī iepazīstināt ar būtiskākajiem darba vides riska faktoriem un iespējamo rīcību riska samazināšanai.
 
Atgādne ar mērķi informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot karjeros.
 
LAALRUTA sagatavots informatīvs materiāls par to, kādi ir 10 drošības pamatnoteikumi, lai droši un pareizi lietotu aizsargcimdus (kā tos uzvilkt, kā novilkt, kā glabāt utt.), strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavots 2012.gadā, A4 formātā, 2 lapas
 
Rokasgrāmata par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Sagatavotājs: Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija, 2013.gads,52.lapas
 
Informatīvs materiāls par 10 svarīgākajiem ieteikumiem par pareizu un drošu individālās aizsardzības līdzekļu lietošanu, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavotājs: LAALRUTA, 2014.gadā, A4 formāts, 2 lapas.
 
Plakāts "Svarīgākie riski darbā ar frontālo iekrāvēju" (A4, 1 lpp.)
Plakāts par svarīgākiem riskiem un darba aizsradzības prasībām, strādājot ar frontālo iekrāvēju. Padomi, kā rīkoties, lai strādātu droši.
 
Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot ar zāles pļāvēju un kā rīkoties, lai strādātu droši.