E-pakalpojumi

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) sniedz e-pakalpojumus, kurā jebkura ieinteresētā persona var uzzināt par sev piederošu traktortehniku no valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (turpmāk-VIS):

  • Izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas;
  • Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā.

 

Piekļūt VIS datiem var tikai izmantojot Zemkopības ministrijas vienoto elektronisko pakalpojumu sistēmu (turpmāk - EPS).

 

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" informācijas saņemšana, kā arī aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana VIS ir maksas pakalpojums.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.725 „Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība” tikai fiziska persona divas reizes gadā informāciju par sev piederošo traktortehniku var saņemt bez maksas. Fiziskai personai ir tiesības saņemt vispārpieejamo, izņemot ierobežotas pieejamības, informāciju, identificējot personas datus.

 

Informāciju var saņemt arī dokumentārā veidā, iesniegumu iesniedzot tuvākajā VTUA apkalpošanas nodaļā. VTUA sagatavos rēķinu, pēc kura apmaksas tiks sagatavota izziņa par traktortehniku vai tās piekabi.

 

Reģistrācija EPS dot iespēju saņemt arī citus Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu e-pakalpojumus, piemēram, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) pakalpojumus.

 

Lai kļūtu par EPS lietotāju un tiešsaistē saņemtu informāciju, nepieciešams:

  1. aizpildīt LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
  2. noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu;
  3. noslēgt līgumu ar VTUA.

 

Sīkāka informācija kā kļūt par EPS lietotāju!