E-pakalpojumi

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) piedāvā e-pakalpojumus:

  • Izziņas vai statistikas pārskatu sagatavošana, izsniegšana no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”;
  • Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas un aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.

 

Piekļūt valsts informācijas sistēmas „Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma” (turpmāk-VIS) datiem var tikai izmantojot Zemkopības ministrijas vienoto elektronisko pakalpojumu sistēmu (turpmāk - EPS).

 

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" informācijas saņemšana, kā arī aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana VIS ir maksas pakalpojums.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.725 „Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība” tikai fiziska persona divas reizes gadā informāciju par sev piederošo traktortehniku var saņemt bez maksas. Fiziskai personai ir tiesības saņemt vispārpieejamo, izņemot ierobežotas pieejamības, informāciju, identificējot personas datus.

 

Lai tiešsaistē saņemtu izziņu no valsts informācijas sistēmas, fiziska persona izvēlas elektroniskās identifikācijas servisa sniedzēju — interneta banku, eID karti vai E-parakstu un Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem

 

Informāciju var saņemt arī dokumentārā veidā, iesniegumu iesniedzot tuvākajā VTUA klientu apkalpošanas birojā. VTUA sagatavos rēķinu, pēc kura apmaksas tiks sagatavota izziņa par traktortehniku vai tās piekabi.

 

Reģistrācija EPS dot iespēju saņemt arī citus Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu e-pakalpojumus, piemēram, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) pakalpojumus.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, nepieciešams:

  1. aizpildīt LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
  2. noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu;
  3. noslēgt līgumu ar VTUA.

 

Sīkāka informācija kā kļūt par EPS lietotāju!