Iekšējās kontroles speciālists


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, 603. kabinets

 

Līga Rozenberga - iekšējās kontroles speciāliste
tālr.27334799, e-pasts: liga.rozenberga@vtua.gov.lv

 

Galvenie uzdevumi

 • sagatavo iekšējo normatīvo aktu projektus, iekšējās kontroles un uzraudzības jautājumos;
 • nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzraudzību un uzlabošanu saskaņā ar apstiprināto iestādes struktūru, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprasības;
 • nosaka un organizē iestādes nepieciešamos risku vadības, uzraudzības, kontroles un pārvaldības pasākumus:
 1. iestādes darbības plānošanā;
 2. kontroles vides izveidošanā;
 3. risku noteikšanā, analīzē un novērtēšanā;
 4. kontroles pasākumu īstenošanā;
 5. informācijas un saziņas nodrošināšanā;
 6. uzraudzībā.
 • sistemātiski veic iekšējos kontroles pasākumus, dokumentē pārbaudes procesus, izvērtē iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprasību ievērošanu iestādes struktūrvienībās un apakšstruktūrvienībās;
 • sniedz iestādes direktoram iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem struktūrvienību un apakšstruktūrvienību iekšējās kontroles procesu nodrošinājumā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • sistemātiski pārbauda iestādes iekšējās kontroles sistēmas darbību, sniedz iestādes direktoram tās novērtējumu un ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.