Linu novācamā kombaina LKV-4A iegāde

  

 

Projekta nosaukums
Linu novācamā kombaina LKV-4A iegāde


Projekta mērķis
Projekta mērķis bija linu novākšanas kombaina iegāde, lai saglabātu linu apstrādes tehniku. Linkopība ir viena no tām lauksaimniecības nozarēm, kas diemžēl mūsdienās ir zaudējusi savu popularitāti un ražošanas apjomus. Līdz ar to nav saglabājusies arī tehnika, kas nodrošināja šo ražošanas procesu.


Projekta rezultāts
Iegādāts linu novākšanas kombains un papildināts Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājums.


Projekta apraksts
Lai tiktu veikta ar lauksaimniecības nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, padarot to pieejamu un pievilcīgu iedzīvotājiem un tūristiem, Latvijas Lauksaimniecības muzejā, projekta ietvaros tika atrast viens linu novākšanas kombains tehniski labā kārtībā.
Lai arī muzejā pašreiz darbojas plaša izstāde par linu apstrādi, kurā ir apskatāmi visi linu apstrādes darba rīki, ieskaitot lielo tilta mīstīklu, taču nebija neviena tehnikas vienības, kas atspoguļotu linu novākšanu vēlākā periodā - kolhozu un padomju saimniecību laikā. Tas bija iztrūkstošais posms pilnīgākai linkopības nozares darbības atspoguļošanai.
Kombains paredzēts garšķiedras linu plūkšanai, galviņu atpogaļošanai un atpogaļoto linu stiebriņu sasiešanai kūlīšos vai izklāšanai uz lauka. Latvijā galvenokārt tika lietota linu novākšanas tehnika un traktortehnika. Ar kombainu tehnoloģiju viena agregāta gājienā (traktors MTZ 80 + LKV-4A + piekabe 2PTS-4 ), lini tiek noplūkti, sēklu daļa nosukāta un linu jucekņa veidā padota piekabē, bet linu stiebriņi izklāti lentēs tālākai tilināšanai. Agregāta ražīgums dienā bija 5 ha.


Projekta finansējums
Projekts tika finansēts no Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”. Finansējums- 500 EUR. VKKF procentuālais atbalsta apjoms projektam – 100% .


Projekta izpildes termiņš
Projekta īstenošanas termiņš no 01.03.-18.04.2016.


Projektu administrē
Projektu īsteno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.