Pakalpojumu cena izziņai un liegumam

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācijas skatīt atbilstošās darbības jomas sadaļās, savukārt izziņai un liegumam skatīt zemāk

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Izziņa no aģentūras arhīva

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Izziņa no aģentūras arhīva

15,00

0,00

15,00

 

Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (elektroniskā veidā)

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (elektroniskā veidā)

1,98

0,00

1,98

 

Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (papīra formā)

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (papīra formā)

10,10

0,00

10,10

 

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā

10,00

0,00

10,00