Pakalpojumu cena traktortehnikas reģistrācijai

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas reģistrācijai

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

 

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rēķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksājumus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai EKA čeks!

 

* Cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0.67 EUR apmērā un par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no VTUA biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x10km = 6.70 EUR.
** Pakalpojums tiek sniegts tikai pēc klienta veiktās priekšapmaksas.

 

Jaunas traktortehnikas vai tās piekabes vai ārvalstīs reģistrētas vai nereģistrētas lietotas traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizēja reģistrācija
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā) 9,82 - 9,82
Papildu resursu un datu apstrāde(hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Reģistrācijas dokumentu izvērtēšana traktortehnikai vai tās piekabei 6,62 - 6,62
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Kopā 49,50 - 49.50*

 

Traktortehnikas piekabes, kas pārbūvēta no automobiļu piekabes, pirmreizējā reģistrācija
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā) 9,82 - 9,82
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Papildu resursu un datu apstrāde(hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Reģistrācijas dokumentu izvērtēšana traktortehnikai vai tās piekabei 6,62 - 6,62
Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums 21,48 - 21,48
Kopā 70,98 - 70.98*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija ar reģistrācijas numura zīmes izsniegšanu, ja tehnika nav noņemta no uzskaites
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai turētāja (fiziskai vai juridiskai personai) maiņa 9,26 - 9,26
Reģistrācijas dokumentu izvērtēšana traktortehnikai vai tās piekabei 6,62 - 6,62
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites 2,56 - 2,56
Kopā 42,81 - 42.81*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana nozaudēšanas gadījumā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa 10,33 - 10,33
Kopā 40,03   40.03*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana bojātas apliecības vietā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 21,01   21.01*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas apliecības izsniegšana nozagtas apliecības vietā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 29,70   29.70*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana zudušas vai standartam neatbilstošas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa 10,33 - 10,33
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 54,79 - 54.79*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 35,77 - 35.77*

 

Traktortehnikas vai tās piekabes jaunas reģistrācijas numura zīmes izsniegšana nozagtas valsts reģistrācijas numura zīmes vietā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas, tās piekabes vai tās īpašnieka, turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme 14,76 - 14,76
Papildus resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 44,46 - 44.46*

 

Papildu pirmreizējai reģistrācijai vai īpašnieku maiņai, vai reģistrācijas numura zīmes maiņai:
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)** 569,15 - 569,15
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme pēc klienta izvēles 40,00 - 40,00

 

Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu reģistrācija
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā 11,40 _ 11,40
Papildu resursu un datu apstrāde(hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) 9,61 - 9,61
Kopā 21,01 - 21.01*

 

Papildu pakalpojumi: Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana (ja normatīvie akti to nosaka) 8,69 - 8,69
Reģistrācijas dokumentu izvērtēšana traktortehnikai vai tās piekabei 6,62 - 6,62
Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai 14,00 - 14,00
Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums (ja normatīvie akti to nosaka) 21,48 - 21,48

 

Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites bez īpašnieka maiņas
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības reģistrācijas datu maiņa informatīvajā sistēmā 11,40 - 11,40
Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites 2,56 - 2,56
Kopā 13,96 - 13.96*

 

Papildu pakalpojumi: Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana 21,60 - 21,60
Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana 10,80 - 10,80
Tranzīta numura un apliecības izsniegšana 21,60 - 21,60
Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana 10,80 - 10,80
Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana 8,69 - 8,69