Publiskie iepirkumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par 10000 EUR, tajā skaitā telpu nomas līgumiem
 
 
Iepirkumi no 10000 līdz 42000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 20000 līdz 170000 EUR (būvdarbi)