Piekļuves līgums informācijas sistēmai

Informācijas saņemšana Latvijas zvērinātie tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem

 
Lai Latvijas zvērinātie tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori elektroniskā veidā varētu iegūt informāciju par fiziskai vai juridiskai personai piederošo traktortehniku vai tās piekabes vienībām no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras valsts informācijas sistēmai “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” (turpmāk – VTUA IS), viņiem ir jākļūst par Zemkopības ministrijas nozares informatīvās sistēmas un Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanas sistēmas (turpmāk – LAD EPS) lietotājiem (informācija kā kļūt par LAD EPS pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Kā kļūt par EPS lietotāju”), kā arī jānoslēdz līgums ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru par piekļuvi VTUA IS.
 
Līgumu par informācijas saņemšanu no VTUA IS var noslēgt elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu, un nosūtot uz e-pasta adresi: vtua@vtua.gov.lv