Smidzinātāju pārbaudes

Akreditēta

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes, jo akreditēta Valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK).

 

Pieteikums

Konsultāciju, ierosinājumu, informācijas, kā arī citos jautājumos rakstīt uz e-pasts: miglotaji@vtua.gov.lvAugu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes VTUA veic pieci biroji, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju:

 

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam. Pieteikuma veidlapu .doc vai .pdf formā var lejupielādēt un aizpildīt no VTUA tīmekļa vietnes, sadaļas "Pakalpojumi", apakšsadaļām "Veidlapas", "Citas veidlapas" -> "Pieteikums augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudei".

 

Pakalpojuma izmaksas

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes pakalpojumus traktortehnikas uzraudzības jomā

 

​* cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0,67 EUR apmērā un par transporta nodrošinājumu par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0,67 EUR/km (nepārsniedzot 24,79 euro).

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude 12m iekārtai

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude

23,52

4,94

28,46

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude

24,41

5,13

29,54

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude (24 sprauslas)

13,92

2,92

16,80

Kopā 12m iekārtas pārbaudei

61,85

12,99

74,80*

Piezīme:

Par katru nākamo sprauslas caurplūdes pārbaudi (1 sprauslai)

0,58

0,12

0,70*

 

Papildu, ja nepieciešams:

Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai

14,00

-

14,00*

 

Apmaksa par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudēm jāveic saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018.gada 20.aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

 

Norēķinus par pakalpojumiem var veikt ar norēķinu karti vai ar pārskaitījumu un jāveic pirms pakalpojuma sniegšanas. Norēķinus ar pārskaitījumu var nodrošināt izrakstot avansa rēķinu, to izraksta  un klients apmaksu veic pirms pakalpojuma veikšanas, vai izrakstot rēķinu, kurā norāda pēcapmaksas termiņu.

 

Pārbaude

Pārbaude, iekārtas valdītājam, dod pārliecību, ka izsmidzinātais darba šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un nerada kaitējumu videi, kā arī atbilst Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumu Nr.491 “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” prasībām. Ja augu aizsardzības līdzekļa iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, sertifikāts (uzlīme) tiek izsniegts uz trim gadiem.

 

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude, iekārta pirms pārbaudes  vispirms ir jāsagatavo:

  • jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie elementi (spiedvada filtrs, sūcvada filtrs, sekciju filtri un sprauslu filtri),
  • iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekārtas tilpums ir mazāks par 300 litriem, bet pārējās iekārtas - vismaz ar 300 litriem).

 

Tāpat atgādinām, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 °C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku laika periodu.

 

Ieteikumi

Kārtību un ieteikumus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudīšanai skatīt Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē.