Tehniskās uzraudzības departaments


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

 

Ģirts Skrīvelis - departamenta vadītājs
tālr.67027290, 622.kabinets, e-pasts: girts.skrivelis@vtua.gov.lv

 

Inese Dzene - juriste
tālr.26618983, 603.kabinets, e-pasts: inese.dzene@vtua.gov.lv

 

Santa Egleniece - juriste
tālr.27332055, 626.kabinets, e-pasts: santa.egleniece@vtua.gov.lv

 

Kurzemes reģiona nodaļa (Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Ventspils),
Latgales reģiona nodaļa (Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi, Rēzekne),
Rīgas reģiona nodaļa (Limbaži, Ogre, Rīga, Tukums),
Vidzemes reģiona nodaļa (Alūksne, Balvi, Priekuļi, Gulbene, Madona, Valka, Valmiera),
Zemgales reģiona nodaļa (Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Jēkabpils).

 

Galvenie departamenta uzdevumi:

 • koordinē un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanas jomā;
 • uzrauga un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas, tās piekabju valsts tehniskās kontroles jomā, kā arī kontrolē ekspluatācijā esošās traktortehnikas tehnisko stāvokli un atļaujas piedalīties ceļu satiksmē izsniegšanu;
 • kontrolē VTUA darbību traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības, kā arī traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesu;
 • izsniedz mācību karti (mācību atļauju) komersantam un izglītības iestādei, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas vadītāju apmācību;
 • uzrauga traktortehnikas un tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu reģistrēšanu un dzēšanu;
 • koordinē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzībā;
 • reģistrē traktortehnikas, to piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietu un izsniedz tirdzniecības vietas atļauju;
 • nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu kā “A” tipa inspicēšanas institūcijai pēc akreditācijas iziešanas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un sertifikāta saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienestā;
 • apkopo reģionu nodaļu vadītāju sniegto informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz VTUA direktoram ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās;
 • organizē pasākumus, lai nodrošinātu VIS ievadīto datu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai. Nodrošina veikto pasākumu
 • dokumentēšanu, izvērtēšanu un pieļauto nepilnību novēršanu;
 • seko līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un nodrošina spēkā esošo normatīvo aktu vai citu dokumentu aktualizāciju TUD kompetences
 • ietvaros;
 • izstrādā iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus TUD kompetences ietvaros un nodrošina to virzību līdz to pieņemšanai.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.