Traktortehnikas tirdzniecība

Pakalpojumi un to izmaksas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz traktortehnikas, tās piekabes un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas pakalpojumus traktortehnikas uzraudzības jomā.
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas tirdzniecībai
 
Ieteikumi - VTUA reģistrēts komersants
Sarežģījumi ar nopirktās - iepriekš nereģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes reģistrēšanu, daži ieteikumi, lai no tā izvairītos
 
Tirdzniecība ar traktortehniku
Visiem tirdzniecības uzņēmumiem (turpmāk – komersantiem), kuri veic tirdzniecību ar traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem jāreģistrējas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Iesniegumu par tirdzniecības vietas reģistrāciju komersantam jāiesniedz tuvākajā VTUA birojā