Traktortehnikas vadītāji

Biežāk uzdotie jautājumi par traktortehnikas vadītājiem

Vai ar C kategoriju (ir A, B, C, D kategorija) drīkst vadīt damperu?

 

Traktortehnikas vadītāju eksaminācija
Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena.

 

Pakalpojumi un to izmaksas
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumus traktortehnikas vadītāju uzraudzības jomā:
 • Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana;
 • Traktortehnikas vadītāju apmācības iestāžu reģistrācija;
 • Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana, apmaiņa vai atjaunošana;
 • Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas vadītājiem

 

Eksāmena paraugi

Teorētiskais eksāmens par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksāmens)

Ceļu satiksmes noteikumu tests

 

Teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmens) paraugi

 
Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmenam):
 
Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veida grupētas šādi:
 • TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,
 • TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
 • TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
 • TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

 

Lai uzsāktu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas vai apmaiņas procesu, pretendentam vispirms:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
 • jāiesniedz viena foto kartīte dokumentiem (3x4 cm);
 • jāuzrāda transportalīdzekļa vadītāja apliecība (ja tāda ir);
 • jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas);
 • jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti);
 • jāuzrāda pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
 • jāveic samaksa TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu birojā uz vietas

 

Traktortehnikas vadītāju apliecības paraugs:

 

Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs:

 

Tehniskās uzraudzības departamenta Reģiona nodaļu pieņemšanas laiks un kontaktinformācija