Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 28621858, 28653191, e-pasts: preili@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Aglonas Kodori 24.04. 11:00     Pie ceļa Preiļi-Aglona
Mazie Bernāni 24.04. 13:00     Z/S Gurķīši
Jaunaglona 24.04. 12:00 15.05. 11:00 Jaunaglonas AVS teritorijā (Ezerkalna iela 4)
Aglona 10.04. 14:00 15.05. 13:00 Laukumā pie darbnīcām (Cirīša iela 4a)
Mežinieku mājas 10.04. 11:00     Mežinieku mājas
Līvānu Rudzāti 05.04. 09:00 03.05. 09:00 Pie katlu mājas
Mālkalns 05.04. 10:30 03.05. 12:00 Pie ceļa Rudzāti - Jaunsilavas
Turki 05.04. 11:30 03.05. 13:00 Pie darbnīcām
Pēternieki 12.04. 09:00 10.05. 09:00 Pie darbnīcām
Rušenieki 12.04. 10:00 10.05. 10:30 Pie darbnīcām
Rožupe 12.04. 12:00 10.05. 12:30 Pie darbnīcām
Jersika 15.04. 11:00 27.05. 11:00 Pie veikala (Skolas iela 25)
Upenieki 15.04. 12:00 27.05. 12:00 Pie darbnīcām (Liepu iela 1)
Grāveri 15.04. 13:00 17.05. 09:00 K/S "Upeslīči-L" teritorija
Jaunsilavas 15.04. 14:00 17.05. 11:00 Pie darbīcām (Jaunsilavas iela 2)
Sutri 25.04. 10:30 23.05. 11:00 Pie pagasta pārvaldes (Uzvaras iela 5)
Raunieši 25.04. 11:30 23.05. 12:00 Pie darbnīcām
Preiļu Līči 03.04. 10:10 08.05. 10:10 Pie darbnīcām (Rīgas iela 7)
Plivdas 03.04. 12:00 08.05. 11:30 Pie Plivdu fermas
Aizkalne 03.04. 13:00 08.05. 13:00 Pie pagasta pārvaldes (Raiņa iela 7)
Raudauka 03.04. 14:00 08.05. 15:00 Pie bijušā veikala
Smelteri 11.04. 11:00 16.05. 11:00 Pie autobusu pieturas
Lielie Anspoki 11.04. 12:00 16.05. 12:00 Pie veikala
Prīkuļi 11.04. 13:00 16.05. 14:00 Pie darbnīcām
Pelēči 17.04. 10:30 20.05. 10:30 Pie darbnīcām
Ārdava 17.04. 12:00 20.05. 12:30 Pie veikala
Riebiņu Riebiņi 04.04. 10:30 09.05. 10:30 Pie darbnīcu angāriem (Ziedu iela 4)
Silajāņi 04.04. 13:00 09.05. 12:30 Pie pagasta pārvaldes (Miera iela 1)
Pieniņi 04.04. 14:00 09.05. 13:30 Pie veikala
Gailīši 04.04. 15:00 09.05. 14:30 Pie skolas
Stabulnieki 08.04. 10:30 13.05. 10:30 Pie veikala (Draudzības iela 1)
Dravnieki 08.04. 13:00 13.05. 12:00 Pie darbnīcām
Aglonas stacija 17.04. 13:00 20.05. 14:00 Pie stacijas (Dzelzceļa iela 3)
Kastīre 17.04. 14:00 20.05. 15:30 Pie kokzāģētavas
Lomi 26.04. 09:00 24.05. 09:00 Pie bijušā veikala (Vecticībnieku iela 1)
Galēni 26.04. 10:30 24.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Liepu iela 1)
Sīļukalns 26.04. 12:00 24.05. 12:30 Pie pagasta pārvaldes (Latgales iela 3)
Brokas 26.04. 13:00 24.05. 14:00 Pie bijušā veikala
Vārkavas Rimicāni 18.04. 11:00 22.05. 11:00 Pie kaltes
Lazdāni 18.04. 12:00 22.05. 13:00 Pie darbnīcām
Arendole 18.04. 13:30 22.05. 14:30 Pie veikala
Ančkini 25.04. 13:00 23.05. 13:00 Pie krustojuma
Pilišķi 25.04. 14:00 23.05. 14:00 Pie darbnīcām
Vārkava 29.04. 10:30 29.05. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Kovaļevsku iela 4)
Vecvārkava 29.04. 12:00 29.05. 12:00 Pie pagasta pārvaldes (Skolas iela 5)
Vanagi 29.04. 13:30 29.05. 14:00 Pie darbnīcām