Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 25748191, e-pasts: aluksne@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados

Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Apes Ape 03.04. 10:30 02.05. 10:30 03.06. 10:30 Skolas iela 4 (centrs)
Kalpaki     02.05. 13:30     “Kalpaki” (Latv. A/C uzturētājs)
Vireši 03.04. 11:40 08.05. 10:50     "Vecvireši (Pie pagastnama)
Vidaga 03.04. 12:40 08.05. 12:00     “Ezerkrasti” (pie darbnīcām)
Trapene 04.04. 10:40 08.05. 14:00 03.06. 12:00 “Centra darbnīca” (pie darbnīcām)
Gaujiena 08.04. 10:40 09.05. 10:50 03.06. 15:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Alūksnes Alsviķi 08.04. 15:30 09.05. 15:30 05.06. 10:30 “Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)
Strautiņi 10.04. 10:30 13.05. 10:30     “Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā kantora)
Zeltiņi 10.04. 11:40 13.05. 12:00 05.06. 12:00 “Darbnīcas” (pie darbnīcām)
Ilzene 10.04. 13:00 13.05. 13:30     “Sprigulītis” (pie darbnīcām)
Liepna 11.04. 10:50 15.05. 10:50 10.06. 10:50 “Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)
Sofikalns 11.04. 14:30         “Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas krustojuma)
Beja     15.05. 14:00     “Teikas 1” (Beja)
Mālupe 15.04. 10:30 16.05. 10:30     “Sturīši” (aiz pieturas laukumā)
Maliena 15.04. 12:30 16.05. 13:00 10.06. 13:00 “Maks” (pie pagastmājas)
Kalncempji     20.05. 10:30 12.06. 10:30 “Cempji 2” (pie pagastnama)
Anna     20.05. 12:00 12.06. 12:00 “Vārpas” (teritorijā)
Jaunanna 17.04. 10:30         “Zaļumnieki” (pie kaltēm)
Ziemeri 18.04. 10:30     13.06. 10:30 “Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)
Veclaicene 18.04. 12:30 22.05. 10:50     “Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)
Jaunlaicene 24.04. 10:30 22.05. 13:30 13.06. 13:30 “Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)
Māriņkalns 24.04. 15:30         “Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)
Kolberģis 25.04. 10:30 23.05. 10:30     “Zīles” (pie pagastnama)
Mārkalne 25.04. 11:30 23.05. 11:30     “Pagastmāja” (pie pagastnama)
Stuborova 25.04. 13:00 23.05. 13:00     “Senatnes koks” (Stuborova)
Zaiceva 29.04. 10:40 27.05. 10:40 17.06. 10:40 “Darbnīcas“ (Zaiceva)