Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 29284557, 25639706, e-pasts: balvi@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados

Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Balvu Bērzkalne 13.03. 10:30 22.05. 10:30 22.07. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)
Lazduleja 14.03. 10:30 23.05. 10:30 24.07. 13:00 Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)
Krišjāņi 18.03. 11:00 27.05. 11:00 25.07. 11:00 Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)
Vectilža 20.03. 11:00 29.05. 10:30 29.07. 10:30 Pie pagasta pārvaldes (Sporta iela 3)
Golvari 21.03. 10:30 30.05. 10:30     Pie veikala (Golvari)
Bērzpils 21.03. 12:30 30.05. 12:30 31.07. 10:30 Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)
Tilža 25.03. 11:00 03.06. 11:00 01.08. 10:30 Pie kaltēm (Raiņa iela 6)
Viļakas Susāji 27.03. 10:30 05.06. 10:30     Pie kaltes (Susāji)
Viļaka 27.03. 12:30 05.06. 12:30 05.08. 10:30 Pie Luterāņu bazn. (Abrenes iela 13)
Borisova 28.03. 11:00 06.06. 10:30 05.08. 12:30 Pie pagasta pārv. (''Ābeļziedi'')
Upīte 29.03. 10:30 10.06. 10:30     Pie muzeja (Akas laukums)
Rekova 29.03. 12:30 10.06. 12:30 07.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 3)
Rugāju Skujetnieki 01.04. 10:30 12.06. 10:30     Pie veikala (Skujetnieki)
Beņislava 01.04. 12:30 12.06. 12:30 08.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 8)
Rugāji 03.04. 10:30 13.06. 10:30 12.08. 10:30 Pie bij.Mežniecības (Kurmenes iela 42)
Baltinavas Pazlauga 04.04. 10:30 17.06. 10:30     Pie veikala
Baltinava 04.04. 12:30 17.06. 12:30 14.08. 10:30 Pie nov. Domes (Kārsavas iela 16)
Demerova 04.04. 14:00 17.06. 14:00     Pie krustojuma
Balvu Vīksna 08.04. 10:30 19.06. 10:30     Pie pagasta pārv. (''Mieriņi'')
Kurna 10.04. 10:30 19.06. 13:00     Pie pagasta pārv. (Balvu iela 15)
Cērpene 11.04. 10:30 20.06. 10:30     Pie darbnīcām
Briežuciems 11.04. 12:30 20.06. 12:30 15.08. 10:30 Pie pagasta pārvaldes
Naudaskalns 15.04. 10:30 21.06. 10:00     Pie pagasta pārv. (''Pagastmāja'')
Viļakas Semenova 17.04. 10:30 26.06. 10:30 16.08. 10:30 Pie pagasta pārv. (''Pienenes'')
Kuprava 24.04. 10:30 27.06. 10:30     Pie pagasta pārv. (Rūpnīcas iela 3)
Žīguri 25.04. 10:30         Pie pagasta pārv. (Ciemata iela 4)
Balvu Balvi 29.04. 09:00         AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)
Balvi 13.05. 09:00         Balvu PPA SANTEX (Bērzpils iela 56)
Balvi 15.05. 09:00         VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs'' (Vidzeme iela 4)
Balvi 16.05. 09:00         AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)
Viļakas Viļaka 16.05. 11:00         AS ''Sadales tīkls" (Balvu iela 4)
Žīguri 20.05. 11:00         SIA''Žīguru mežrūpniecības sabiedrība'' (Teritorija, Rūpniecības iela 8)