Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 26385715, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados

Novads Apdzīvotā vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Ciblas Blonti 1.04. 10:00 24.05. 9:00 Pie darbnīcām Blonti, Kluba iela 12
Pušmucova 01.04. 11:45 24.05. 10:45 Pie pagasta pārvaldes Pušmucova, Skolas iela 1
Kārsavas Mērdzene 01.04. 13:00 24.05. 12:00 Pie MRS kokzāģētavas Mērdzenē
Šalaji 01.04. 14:00 24.05. 13:00 Pie darbnīcām Šalaji
Pudinava 01.04. 15:00 24.05. 14:00 Pie darbnīcām Pudinavā
Ludzas Martiši 3.04. 10:00 27.05. 10:00 Pie pagasta pārvaldes Martišos, Ludzas iela 16
Istalsna 3.04. 14:00 27.05. 14:00 Pie darbnīcām Istalsnā
Tutāni 3.04. 13:00 27.05. 13:00 Pie darbnīcām Tutānos
Cirmas 3.04. 13:30 27.05. 13:30 SIA teritorijā Bekons
Kārsavas Salnava 4.04. 10:30 3.06. 10:30 Pie darbnīcām Salnavā, Parku iela 4
Ruskulova 4.04. 12:30 3.06. 12:30 Pie veikala Ruskulovā
Mežvidi 2 4.04. 14:00 3.06. 14:00 Pie Līvānu mājām Mežvidi 2
Zilupes Zaļesje 5.04. 9:30 5.06. 10:30 Pie ceļa Zilupe - Pasiene
Ploski 5.04. 14:00 5.06. 14:00 Pie ceļa Zilupe - Ļauderi
Pasiene 5.04. 10:30 5.06. 11:00 Pie darbnīcām Pasienē
Šuškova 5.04. 13:00 5.06. 13:00 Pie divstāvu mājas Šuškovā
Kārsavas Goliševa 8.04. 10:30 6.06. 10:30 Pie darbnīcām Goliševā
Ļemeševa 8.04. 14:00 6.06. 13:00 Pie darbnīcām Ļemeševa
Ludzas Pilda 10.04. 10:15 7.06. 9:00 Pie darbnīcām Pildā
Ņukši 10.04. 12:00 7.06. 11:00 Pie darbnīcām Ņukšos
Pureņi 10.04. 14:00 7.06. 13:00 Pie darbnīcām Pureņos
Auziņi 10.04. 15:00 7.06. 14:00 Pie darbnīcām Auziņos
Ļauderi 12.04. 9:00 10.06. 10:30 Pie pagasta pārvaldes Ļauderos, Bērzu iela 3
Rundēni 12.04. 11:00 10.06. 12:00 Pie darbnīcām Rundēnos
Pakalne 12.04. 12:00 10.06. 13:00 Pie ceļa Ludza - Pakalne
Vecsloboda 12.04. 13:00 10.06. 14:00 Pie darbnīcām Istrā
Pikava 15.04. 10:20 12.06. 10:20 Pie ceļa Ludza-Zilupe
Briģi 15.04. 11:00 12.06. 11:00 Pie darbnīcām Briģos
Jučeva 15.04. 12:00 12.06. 12:00 Pie darbnīcām Jučevā
Nirza 15.04. 12:30 12.06. 12:30 Pie pagasta pārvaldes Nirzā
Raipole 15.04. 14.00 12.06. 14:00 Pie ceļa Nirza - Rundāni
Ciblas Zvirgzdene 26.04. 9:00 14.06. 9:00 Pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē
Lauči 26.04. 9:30 14.06. 9:30 Pie bijušās fermas Laučos
Lucmuiža 26.04. 10:00 14.06. 10:00 Pie darbnīcām Lucmuižā
Cibla 26.04. 11:00 14.06. 11:00 Pie pagasta pārvaldes Ciblā Muižas iela 6
Felicianova 26.04. 12:00 14.06. 12:00 Pie darbnīcām Felicianova, Vecā iela12
Ozipine 26.04. 13:00 14.06. 13:00 Pie veikala Ozupine
Līdumnieki 26.04. 14:00 14.06. 14:00 Pie pagasta pārvaldes Līdumniekos
Kārsavas Malnava 24.04. 12:00 13.06. 12:00 Malnavas koledžas ter. Malnavā Kļavu iela 5
Mežvidi 25.04. 12:00 17.06. 12:00 Pie darbnīcām Mežvidos