Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Gulbenes novadā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 29493096, 20234695, e-pasts: gulbene@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Gulbenes novadā

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Gulbenes Beļava 02.05. 11:00 01.07. 11:00 Avotu iela 2
Ozolkalns 08.05. 11:00     Stāvlaukums pie bijušā kluba, Beļavas pagasts
Pilskalns     01.07. 12:30 Pie darbnīcām “Krasti”, Beļavas pagasts
Daukstes     03.07. 11:00 Pie bijušajām darbnīcām
Stari 01.04. 11:00 03.07. 13:00 Dārza 10, Stradu pagasts
Druviena 09.05. 11:00 04.07. 11:00 “Pagastmāja”
Galgauska     08.07. 11:00 Pie k/s ”Kopdarbs”darbnīcām
Jaungulbene 03.04. 11:00 10.07. 11:00 Gulbīts, Jaungulbenes pagasts
Lejasciems 04.04. 11:00 11.07. 11:00 SIA”Agro Salmaņi”darbnīcas
Sinole 08.04. 11:00     Pie sia ”Rainis” darbnīcām, “Viģubi”
Litene 10.04. 11:00 15.07. 11:00 Pie darbnīcām “Sētas”
Lizums 11.04. 11:00 13.05. 11:00 SIA”Brīvzemnieki” darbnīcas “Mežāres-1”
Velēna     17.07. 11:00 Pie z/s ”Velēna” fermas, Lizuma pagasts
Līgo 15.05. 11:00     Pie kultūras nama “Jaunstukmaņi”
Ranka 16.05. 11:00 18.07. 11:00 Pie z/s “Sējējs”darbnīcām
Gaujasrēveļi     18.07. 13:00 Pie bijušajām darbnīcām
Stāmeriena 15.04. 11:00 22.07. 11:00 Pie darbnīcām, “Sūnekļi”
Stradi 20.05. 11:00     “Ausmas”, Stradu pagasts
Tirza 22.05. 11:00 24.07. 13:00 Pie “Biedrības nams”
Vecaduliena     24.07. 11:00 Pie bijušajām darbnīcām
Kalniena 23.05. 11:00 25.07. 11:00 Pie z/s “Priednieki”graudu kaltes