Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 29268965, 25733592, e-pasts: rezekne@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Rēzeknes un Viļānu novados

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
Viļānu Sokolku 15.03. 09:00 Ustroņi, "Pie Garāžas"
Rēzeknes Dricānu 18.03. 10:00 Kakarvīši, "Strautiņi"
Audriņu 18.03. 12:00 Jegorovka, "Koroļķi"
Viļānu Viļānu 18.03. 13:00 Brivci, "Ziediņi"
20.03. 10:00 Ornicāni, "Akmentiņi"
Rēzeknes Rikavas 20.03. 12:00 Asnīne, "Morāni"
Pušas 21.03. 10:00 Siugaļi pie darbnīcām
21.03. 11:00 Vocīši, "Izidori"
Maltas 21.03. 13:00 Lapatiški, "Priežu Sils"
22.03. 09:00 Solomenka,"Mežmals"
Verēmu 22.03. 11:00 Sondori, "Katlu Māja"
22.03. 12:00 Burzova, "Alejas"
Nautrēnu 25.03. 10:00 Miurinīki, "Dzērvītes"
25.03. 12:00 Zaļmuiža, "Upītes"
Ilzeskalna 25.03. 14:00 Čudarāni, "Dalva"
Audriņu 27.03. 10:00 Fiļkino, "Grīva"
27.03. 12:00 Līpuri, "Vija"
27.03. 13:00 Lipuri, z/s "Aleksejs&Co"
27.03. 14:00 Zeltiņi, "Strautiņi"
Čornajas 28.03. 10:00 Čornaja pie darbnīcām
28.03. 11:00 Vagaļi, pie kaltes
Kaunatas 29.03. 09:00 Kaunata, Skolas iela 14
29.03. 12:00 Kaunata, Upes iela
Lendžu 01.04. 10:00 Lendži, Viraudas iela 3
Bērzgales 01.04. 11:00 Bērzgale, Rītupes iela 9
Griškānu 01.04. 12:00 Sprūževa, pie darbnīcām
Viļāni 03.04. 10:00 Brīvības iela 48
03.04. 14:00 Latgales iela 5
Stoļerovas 04.04. 10:00 Stoļerova, Rēzeknes iela 2
Ilzeskalna 05.04. 09:00 Ilzeskalna, Centrālā iela 1
05.04. 11:00 S.Žogoti z/s Kļavas
Audriņu 05.04. 12:00 Audriņi, Dārzu iela 2
Viļānu Dekšāru 08.04. 11:00 Atspuka, pie darbnīcām
08.04. 12:00 Armuškas, "Lazdu Mājas"
08.04. 13:00 Dekšāres, pie darbnīcām
Rēzeknes Ozolmuižas 10.04. 10:00 Ozolmuiža, pie pagasta pārvaldes
Sakstagala 10.04. 11:00 Ciskādi, Baznīcas iela 6
10.04. 12:00 Lukna, "Luknas Muiža"
11.04. 10:00 Laizāni, pie klēts
11.04. 12:00 Sakstagals, Kalna iela 2
11.04. 14:00 Lielā Markovka, "Miki"
Viļānu Viļānu 12.04. 09:00 Malta, pie darbnīcām
Rēzeknes Feimaņu 15.04. 10:00 Feimaņi, pie darbnīcām
15.04. 12:00 Pūdnīki, pie klēts
Pušas 15.04. 13:00 Puša, Ezera iela 2
Maltas 17.04. 10:00 Malta, Franča Trasuna iela 43a
17.04. 12:00 Malta, Lauku iela 4a
17.04. 14:00 Malta, 1. Maija iela 103
Nagļu 18.04. 11:00 Nagļi, pie darbnīcām
Ozolaines 24.04. 11:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
Dricānu 25.04. 10:00 Dricāni, "Pagastmāja"
Gaigalavas 25.04. 12:00 Puisāni, "Jasmīni"
Sokolku 26.04. 09:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
Gaigalavas 26.04. 13:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
Silmalas 29.04. 11:00 Kruki, Lauku iela 3
29.04. 13:00 Pustinka, "Līčupe"
02.05. 10:00 Ostrovski, "Silmala 2"
02.05. 13:00 Rogoviki, Preiļu iela 3
03.05. 09:00 Vecružina, Ezermalas iela 2
Luznavas 08.05. 10:00 Lūznava, Pils iela 4
08.05. 13:00 Veczosna, Sauču Kalna iela 6
08.05. 14:00 Zosna, Baznīcas iela 7
Nautrēnu 09.05. 11:00 Žogoti, "Veseri"
09.05. 13:00 Rogovka, "Pagastmāja"
Rikavas 10.05. 09:00 Rikava, pie darbnīcām
10.05. 13:00 Garanči, centrs

 

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta
Rēzeknes Strūžānu 13.05. 11:00 Strūžāni, "Autogarāža 1"
Audriņu 13.05. 12:00 Audriņi, Dārzu iela 2
Kaunatas 15.05. 11:00 Kaunata, Skolas iela 14
15.05. 13:00 Dubuļi, Kalna iela 4
Čornajas 15.05. 14:00 Čornaja, pie darbnīcām
Mākoņkalna 16.05. 11:00 Zelenpole, "Zelta Kalns"
16.05. 13:00 Lipuški, Līgo iela 4
Čornajas 17.05. 09:00 Pie Vagaļu kaltes
17.05. 10:00 Mazie Barīsi, "Mežirbes"
Gaigalava 17.05. 12:00 Pie bijuša Pasta
Dricānu 20.05. 10:00 Dricāni, "Pagastmāja"
Gaigalava 20.05. 12:00 Bikava, Rēzeknes iela 2
20.05. 14:00 Strūžānu Jaunsaimnieki
20.05. 15:00 Stružāni, "Putniņi"
Viļānu Viļāni 22.05. 11:00 Brīvības iela 48
Sokolku 23.05. 11:00 Strupļi, "Mehāniskās Darbnīcas"
Rēzeknes Nautrēnu 24.05. 09:00 Žogotas, "Veseri"
24.05. 11:00 Žogotas, "Lielgraudi"
24.05. 12:00 Rogovka, "Pagastmāja"
27.05. 11:00 Dekteri, "Veikals"
27.05. 13:00 Kristiņkas, "Upesmola"
Ilzeskalna 29.05. 11:00 Ilzeskalns, Centrālā iela 1
Bērzgales 29.05. 12:00 Marientāle, "Ceļmala 1"
30.05. 11:00 Bērzgale, Rītupes iela 1
Lendžu 30.05. 12:00 Lendži, Viraudas iela 3
Maltas 31.05. 09:00 Malta, Lauku iela 4a
Pušas 31.05. 11:00 Puša, Ezera iela 2
Lūznavas 31.05. 13:00 Meža Grumuži, "Laukmaņi"
Feimaņu 03.06. 10:30 Feimaņi, pie darbnīcām
03.06. 12:30 Vainova, pie klēts
Ozolaines 03.06. 14:00 Bekši, pie pagasta pārvaldes garāžas
Silmalas 05.06. 11:00 Kruķi, Lauku iela 3
05.06. 13:00 Vecružina, Ezermalas iela 2
Lūznavas 06.06. 10:30 Lūznava, Pils iela 4
Ozolmuižas 06.06. 12:30 Ozolmuiža, pie Pagasta pārvaldes
Sakstagala 06.06. 13:30 Ciskādi, Baznīcas iela 6
Verēmu 07.06. 09:00 Sondori, "Katlu Māja"
Silmalas 07.06. 11:00 Rogoviki, Preiļu iela 3
07.06. 12:00 Ostrovski, "Silmala 2"
Sakstagala 10.06. 11:00 Laizāni, pie klēts
10.06. 13:00 Sakstagals, Kalna iela 2
Stoļerovas 12.06. 10:00 Stoļerova, Rēzeknes iela 2
Griškānu 12.06. 11:00 Sprūževa, pie darbnīcām
Viļānu Viļānu 13.06. 10:30 Malta, pie darbnīcām
Dekšāru 14.06. 09:00 Atspuka, pie darbnīcām
14.06. 10:00 Dekšāres, pie darbnīcām
Rēzeknes Rikavas 17.06. 11:00 Rikava, pie darbnīcām
17.06. 13:00 Kaļvi, "Ozoli"
17.06. 14:00 Pilskalns, centrā
Nagļu 19.06. 11:00 Nagļi, pie darbnīcām
Kantinieki 19.06. 12:00 Liuža, pie bijušā veikala