Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Vidzemes centrālajā reģionā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

 

Tālrunis 29284639, 25600707, e-pasts: priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

 

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Siguldas un Vecpiebalgas novados

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Amatas Ģikši 28.03. 12:00     "Darbnīcas"
Līvi 28.03. 11:00     "Veišāri"
Nītaure 05.06. 15:00     "Ceptuve"
Sērmūkši 09.05. 11:30     "Strauti"
Skujene 09.05. 13:00     "Mehāniskās darbnīcas"
Zaube 05.06. 11:30     "Darbnīcas"
Cēsu Rīdzene 08.05. 12:30     Ezera iela 6, pie katlu mājas
Krīvi 08.05. 13:30     Mehāniskās darbnīcas
Jaunpiebalgas Roci 26.04. 08:30     Rocu darbnīcas
Jēci 26.04. 10:00     "Krējotava"
Viņķi 26.04. 14:00     Viņķu kalns
Jaunpiebalga 26.04. 15:30     Kaudzīšu iela 9, stāvlaukums
Melnbārži 29.05. 14:30     Gaujaslīču darbnīcas
Līgatnes Augšlīgatne 15.05. 11:30     Paltmales darbnīcas
Pārgaujas Auciems 17.04. 14:30     "Mehāniskās darbnīcas"
Stalbes 17.04. 12:30     "Muižarāji"
Rozula 17.04. 11:30     Rozulas klubs
Straupe 10.04. 11:30 06.06. 11:30 "Mehāniskās darbnīcas"
Priekuļu Mārsnēni 03.04. 11:30     "Pagastnams", stāvlaukums
Liepa 03.04. 13:30     "Darbnīcas"
Veselava 08.05. 11:00     Bērzkrogs, stāvlaukums
Raunas Rauna 29.04. 11:30     Cimza, stāvlaukums
Gatarta 23.05. 11:30     "Kundziņkrogs"
Mīlakšas 23.05. 13:00     "Mīlakšas"
Drusti 23.05. 14:00     Palsas iela 11, stāvlaukums
Vecpiebalgas Vecpiebalga 29.05. 11:30     "Pilskalni"
Ineši 24.04. 11:30     Mehāniskās darbnīcas
Dzērbene 22.05. 11:30     "Garāžas-darbnīcas"
Kaive 24.04. 14:30     "Dārziņi"
Taurene 22.05. 13:00     Nēķins, darbnīcas
Sigulda Sigulda 27.03. 11:30 13.06. 11:30 Vējupītes 8, stāvlaukums
More 15.05. 13:30     Siguldas iela 11,stāvlaukums
Krimuldas Inciems 21.03. 11:30 12.06. 11:30 "Garāžas", stāvlaukums
Ragana 21.03. 13:00 12.06. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"