Jaunumi

Mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākums ir ne vien rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, bet arī nodrošināt, lai suns ir apzīmēts...

Publicēts: 01.07.2022

2021. gada 30. septembrī notiks Zemkopības ministrijas organizēta starptautiska videokonference “Slaucamo govju labturības uzlabojumi - ilgstspējīgas lauksaimniecības prakses attīstībai nākotnē ”

Videokonference tiek organizēta sadarbībā ar Baltijas Dzīvnieku labturības tīklu (Baltic Animal Welfare Network).    Videokonferences ietvaros lektori no Norvēģijas, Latvijas, Zviedrijas un Somijas...

Publicēts: 21.06.2021

Konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci"

Konference

Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir viena no būtiskākajām sabiedrības veselības problēmām visā pasaulē, jo AMR attīstība rada ne tikai smagas sekas cilvēku un dzīvnieku veselībai un dzīvībai, bet ir...

Publicēts: 22.11.2018

Informācija dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums ir: - savlaicīgi ziņot veterinārārstam par dzīvnieku saslimšanu, lai dzīvniekiem sniegtu savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi un novērstu dzīvnieku...

Publicēts: 17.03.2014

Izskatīti piesardzības pasākumi pret Āfrikas cūku mēri (ĀCM) [preses relīze]

Otrdien, 4. februārī, valdība izskatīja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par piesardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri (ĀCM) un priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai nepieļautu tā...

Publicēts: 19.02.2014

Ministru kabineta noteikumu par mazajām kautuvēm virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū”...

Publicēts: 13.06.2013

Pamatprasības kautuves darbības uzsākšanai

Lai uzsāktu kautuves darbību, ir jāievēro visas prasības, kas noteiktas higiēnas regulās. Pamata prasības noteiktas R 852/2004 un prasības tieši kautuvēm noteiktas R 853/2004 III pielikuma II...

Publicēts: 13.06.2013

Vecuma ierobežojumu pārskatīšana liellopiem, kam veic Govju sūkļveida encefalopātiju (GSE) pārbaudes

Zemkopības ministrija panāca, ka tiek pārskatīti Govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzības programmas nosacījumi, palielinot veselu, cilvēku patēriņam kautu liellopu vecumu no 30 līdz 72 mēnešiem...

Publicēts: 13.06.2013

Bišu veselības uzraudzības programmas

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu un Latvijas Biškopības biedrību izstrādāja un pieteicās ES rīkotajā bišu veselības uzraudzības programmas īstenošanā, lai...

Publicēts: 13.06.2013

Oficiāli brīvas valsts statusa iegūšana – valsts ir brīva no govju tuberkulozes ierosinātāja ­ – T. bovis

Zemkopības ministrija panāca 2011.gada 12.oktobrī, ka Latvijas valstij tiek piešķirts oficiāli brīvas valsts status, kura brīva no govju tuberkulozes, tādejādi samazinot nepieciešamos izmeklējumus,...

Publicēts: 13.06.2013

Ieteikumi dzīvnieku savākšanas centru un dzīvnieku tirdzniecības telpu iekārtošanai un darbībai

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi ieteikumus dzīvnieku savākšanas centru un dzīvnieku tirdzniecības telpu iekārtošanai un darbībai. Ieteikumu mērķis ir skaidrot Ministru kabineta 2009.gada 22...

Publicēts: 13.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • KLP
  • valsts ir internetā