Būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība

Būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība
 
Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, Latvijā būs nodrošināta liellopu spermas pilnīga izsekojamība visos bioprodukta aprites posmos. 
 
To paredz valdības sēdē 2017. gada 14. novembrī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu”.
 
Noteikumu grozījumi noteic, ka mākslīgās apsēklošanas komersanti (mākslīgās apsēklošanas stacijas un bioprodukta realizācijas punkti), sākot no 2018. gada 1. jūlija, katru mēnesi iesniegs Lauksaimniecības datu centrā (LDC) informāciju:
  • par iepriekšējā mēnesī realizēto liellopu spermas apjomu, norādot liellopa identitātes numuru vai Valsts ciltsgrāmatas numuru vaisliniekam, no kura iegūta sperma, 
  • par realizētās spermas devu skaitu un realizācijas datumu, 
  • kā arī datus par fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir iegādājušās attiecīgo liellopa spermu. 
 
Šie noteikumi ir saistoši tikai mākslīgās apsēklošanas komersantiem, kuriem jau šāda informācija ir pieejama un kuriem šī informācija - saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem - ir jāglabā trīs gadus. Tādējādi papildu administratīvais slogs uzlikts netiek. 
 
Ar jaunajiem grozījumiem tiks uzlabota liellopu spermas aprites izsekojamība visos tās posmos, jo turpmāk LDC datu bāzē būs pieejami pilnīgi visi dati par visu liellopu spermas apriti, sākot no mākslīgās apsēklošanas komersanta līdz tās izlietojuma un liellopa apsēklošanas paziņošanai. 
 
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), balstoties uz LDC datu bāzē esošo informāciju un veicot risku analīzi, varēs veikt fiziskās kontroles tikai, ja būs konstatēta datu neatbilstība. Slimību izplatīšanās gadījumā PVD būs iespēja datubāzē veikt ātru un efektīvu iesaistīto ganāmpulku apzināšanu un uzraudzību. Pamatojoties uz uzkrāto informāciju, varēs izslēgt no aprites neidentificētu un veterinārajām vai ciltsdarba prasībām neatbilstošu liellopu spermu, kā arī pasargās liellopu spermas apritē iesaistītos godīgos uzņēmumus un personas no negodīgas konkurences. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 
  • Publicēts:
    04.12.2017

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā