Zemkopības ministrija aicina organizācijas iesaistīties Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes darbā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.622 “Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums” 10.punktā noteikto, Zemkopības ministrija aicina pieteikties darbam Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē:

- biedrības un nodibinājumus, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
- biedrības un nodibinājumus, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus; 
- zinātniskās institūcijas.

 

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus, un zinātniskās institūcijas, kas vēlas pieteikties darbam padomē, lūgums līdz 2021.gada 8.martam iesniegt Zemkopības ministrijā Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikuma 11., 12. vai 13.punktā minētos dokumentus. 

 

Ar dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikumu iespējams iepazīties šeit

 

  • Publicēts:
    22.02.2021

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā