Padomes sanāksmes 2011. gadā

14.12.2011.

Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 14.decembra sēdes darba kārtība:

1.Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperimenta pieteikuma `` Pulsveida radiofrekvences stimulācijas radītās morfoloģiskās izmaiņas nervu audos un tās klīniskā efektivitāte radikulopātiju gadījumā`` izskatīšana.
2. Informācija par ZM darba grupas sēdi par Grozījumu Medību likumā sagatavošanu.
3. Informācija par ZM darba grupas sēdi par Grozījumu sagatavošanu MK noteikumos par labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai.
4. Informācijas novērtēšana par situāciju par Talsu novada, Ģibuļu pagasta ``Veckauļos`` un priekšlikumi tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.
5. S.Vības informācija par piedalīšanos Briseles konferencē ``ENDCAP`` par nebrīvē turētu savvaļas dzīvnieku aizsardzību.
6. Informācija par Līgatnes dabas parka lāča turēšanas problēmām.
7. DzAĒP 2011.gada pārskata apspriešana.
8. Dažādi.

02.11.2011.

Darba kārtība:

1. Eksperimenta pieteikuma „Farmakoloģiskās un bioloģiskās vielu aktivitātes pārbaude kardiovaskulārajos izmēģinājuma modeļos Latvijas Organiskās sintēzes institūtā” izskatīšana.

2. Eksperimenta pieteikuma „Vielu CNS aktivitātes pārbaude in vivo un in vitro modeļos Latvijas Organiskās sintēzes institūtā” izskatīšana.

3. Eksperimenta pieteikuma „Savienojumu pretvēža aktivitātes pārbaude Latvijas Organiskās sintēzes institūtā” izskatīšana.

4. Atzinuma sniegšana projektam Grozījumi Medību likumā.

5. Atzinuma sniegšana “Labturības prasības kažokzvēru turēšanai”.

6. Atzinuma sniegšana Ministru kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai”.

7. 29.oktobra raidījuma „Mans mīļais draugs” sižeta par ausu un astu kupēšanu apspriešana.

8. Viedokļi par iesniegumiem saistībā ar Liepājas un „Mežvairogu” patversmēm.

9. Informatīvā materiāla ``Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija vienotajā datu bāzē nodrošinās dzīvnieku uzskaiti un izsekojamību`` apspriešana.

10. Dažādi.

07.09.2011.

Dienas kārtībā:

1. Viedokļi par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

2. Priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 1033 „Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai."

3. Informācija par Daugavpils lietas par nelegālo eksperimentu izskatīšanas norisi.

4. Padomē ienākušās korespondences izskatīšana un viedokļi atbilžu sniegšanai.

5. Dažādi.

29.06.2011.

Darba kārtībā:

1. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta eksperimentu pieteikumu uzskatīšana.

2. Pieteikuma izskatīšana atļaujas saņemšanai varžu (Rana temporaria) izmantošanai RSU studiju priekšmeta FIZIOLOĢIJA īstenošanai.

3. Ziņojums par rezultātiem Daugavpils Universitātes eksperimenta ar putniem lietā.

4. ZM informācija par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas noteikumiem un informatīvā materiāla sagatavošanas iespējas.

5. Aktualitātes tiesību aktu sagatavošanas jomā.

6. Dažādi.

01.02.2011.

Sēdes darba kārtībā:

1. Informācija no ZM darba grupas par Grozījumu projekta sagatavošanu Medību likumā.

2. Informācija no ZM par MK noteikumu projektu par labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un viesnīcās sagatavošanu.

3. ZM atbilde pat veterināro zāļu iepirkumiem patversmēm.

4. PVD viedoklis par eksperimentu un iespējamā procedūra saistībā ar patversmēs esošo dzīvnieku izpēti (toksomplazmozes izplatības izpēte un novērtējums).

5."Ķekavas suns" - gadījums, izvērtējums, komunikācija.

6. Pašvaldību darbības efektivitāte bezsaimnieku dzīvnieku kontrolē to teritorijās.

7. Dažādi.