Padomes sanāksmes 2012.gadā

11.07.2012.

Darba kārtība:

1. Grozījumu MK 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās” izvērtēšana (turpmāk – Noteikumi).

2. Sagatavot priekšlikumus normatīvajiem aktiem par „Medību suņa” statusa piešķiršanu prasībām.

3. MK noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” izvērtēšana.

4. MK noteikumu „Par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību” projekta un tā pielikumu izvērtēšana.

06.06.2012.

Darba kārtība:

1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”;

2. Medību likuma grozījumi;

3. Budžeta apspriešana un tā izlietojums;

4. DzĒAP darbības koncepcija turpmākajam periodam.

16.05.2012.

Darba kārtība

1.DzAĒP turpmākā darba praktiskais aspekts.Priekšsēdētāja vēlēšanas.

2.DzAĒP ideoloģiskā aspekta izskatīšana.

21.03.2012.

Darba kārtība

1. Inovatīvā Biomedicīnas Tehnoloģijas institūta, RSU, OSI eksperimentu pieteikumu izskatīšana.

2. Informācija par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā.

3. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana pēc reliģisko organizāciju tradicionālajām metodēm.

4. Priekšlikumu sagatavošana Grozījumiem Medību likumā.

5. Par cietušiem savvaļas dzīvniekiem.

6. Starpinstitūciju darba grupas.

7.Dažādi.

8. Prokuratūras atbildes vēstule par iespējamiem nelegāliem eksperimentiem ar putniem Daugavpils universitātē.

9. Situācija Bauskas dzīvnieku patversmē.

10.Klaiņojošu dzīvnieku kontroles programma Rīgā.

11. Padomes sastāvs.

22.02.2012.

Darba kārtība

1.APP Biomedicīnas Studiju un Pētījumu centra, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes un RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras eksperimentu pieteikumu izskatīšana.

2. S.Vības ziņojums par rezultātiem Zemkopības ministrijas organizētajā sanāksmē par izmaiņām normatīvajā regulējumā attiecībā uz jēru astu amputāciju Latvijā.

3. S.Vības ziņojums par rezultātiem likumprojektā „Grozījumi Medību likumā”.

4. Saņemtās korespondences apspriešana.

5. Dažādi.

6. Akcija par pārpildītiem „Līčiem”.

7. Diskusija par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvu.

01.02.2012.

Darba kārtībā:

1.Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes jaunais sastāvs – iepazīšanās, Padomes mērķi, praktiskā darbība laika periodam līdz 2014.gadam.

2. LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „SIGRA” eksperimenta pieteikuma izskatīšana „Latvijā audzēto vīngliemežu gaļas bioķīmiskā sastāva izpēte saistībā ar turēšanas un ēdināšanas apstākļiem”.

3. Padomes locekles S.Vības ziņojums par darba rezultātiem ZM darba grupās normatīvo aktu sagatavošanai.

4. Dažādi.