Padomes sanāksmju norises grafiks

20.02.2013.

Darba kārtībā:

1. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikuma izmaiņas.

2. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 2013.gada darbības virzieni.

3. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes darbībai nepieciešamais finansiālais nodrošinājums.

4. Citi. (Likumprojekta „Grozījumi medību likumā” virzība, precizējums par Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem u.c.).