Ārstnieciskā un diētiskā dzīvnieku barība

Komisijas 2020.gada 4.marta Regulu (ES) 2020/354, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK