Dzīvnieku barība

Dzīvnieku barības aprites likums” (23.10.2008)
 

Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība (MK 30.06.2009. not. Nr. 730)
 

Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām (MK 29.09.2009.not. Nr.1111)
 

Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā (MK 24.08.2010. not. Nr.800)
 

Ārstnieciskās barības aprites kārtība un prasības diētiskajai barībai (MK 24.08.2010.not. Nr.799)
 

Dzīvnieku barības kravu kontroles kārtība uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās (MK 06.10.2009.not. Nr.1141)
 

Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība (MK 22.12.2009.not.Nr.1591)
 

Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai (MK 09.11.2010. not. Nr.1035)
 

Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos (MK 04.08.2009. not.Nr.86)
 

Ātrās reaģēšanas sistēmas darbība dzīvnieku barības apritē (MK 27.01.2009. not. Nr. 80)
 

Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem (MK 8.10.2013, Nr.1083)
 

Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā (MK 4.08.2009 Nr.864