Dzīvnieku labturība

Vispārīgās prasības

Dzīvnieku aizsardzības likums

Lauksaimniecības dzīvnieki

Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai

Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu

Labturības prasības kažokzvēru turēšanai

Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai

Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības

Teļu labturības prasības

Dzīvu zivju turēšanas un nogalināšanas labturības prasības

Cūku labturības prasības

Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību

Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai

Mājas (istabas) dzīvnieki, sporta, darba un atrakciju dzīvnieki

Par Eiropas konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās

Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību

Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības

Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos

Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu

Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Izmēģinājumos izmantotie dzīvnieki

Par Eiropas Konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību

Dzīvnieku aizsardzības likums

Ministru Kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumi Nr.52 "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrā”

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums

Savvaļas sugas dzīvnieku turēšana nebrīvē

Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība

Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju

Dzīvnieku transportēšana

Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnijā noteikumi Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"

Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai

Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu

Labturības prasības dzīvnieku kaušanai

Par Eiropas konvenciju par nokaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu

Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības

Dzīvu zivju turēšanas un nogalināšanas labturības prasības