Dzīvnieku labturība

Vispārīgās prasības

Dzīvnieku aizsardzības likums

Veterinārmedicīnas likums

Lauksaimniecības dzīvnieki

Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu

Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumi Nr. 5 “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” 

Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr. 491 “Teļu labturības prasības”

Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr. 715 “Labturības prasības kažokzvēru turēšanai”

Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumi Nr. 611 “Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai”

Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi Nr. 947 “Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās”
Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr. 743 “Cūku labturības prasības”

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr. 744 “Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību”

Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr. 98 “Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai”

Mājas (istabas) dzīvnieki, sporta, darba un atrakciju dzīvnieki

Par Eiropas konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”

Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr. 959 “Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās”

Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”

Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 428 “Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai”

Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr. 895 “Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”

Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr. 859 “Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu”

Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr. 588 “Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam”

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”

Izmēģinājumos izmantotie dzīvnieki

Par Eiropas Konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību

Dzīvnieku aizsardzības likums

Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumi Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi"

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrā”

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums

Savvaļas sugas dzīvnieku turēšana nebrīvē

Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumi Nr.4 “Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās un prasības šādu platību ierīkošanai”

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr. 1146 “Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1147 “Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju”

Dzīvnieku transportēšana

Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumi Nr. 322 “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” 

Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr. 742 “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai”

Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1108 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu”

Labturības prasības dzīvnieku kaušanai

Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību

Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumi Nr.21 “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi Nr.947 “Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās”