Dzīvnieku veselība un slimību kontrole

Sevišķi bīstamās dzīvnieku slimības (epizootijas)

Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki (zoonozes)

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.298 „Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”

Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumi Nr.90 „Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”

Salmoneloze

Trakumsērga

Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība

Pandēmiskais H1N1 2009 vīruss

Bruceloze

Zilās mēles slimība

Akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības

Kompensācijas

References laboratorijas, to funkcijas un pienākumi

Citas valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības