Dzīvnieku veselība un slimību kontrole

Sevišķi bīstamās dzīvnieku slimības (epizootijas)

Nodulārais dermatīts

 

Putnu gripa un pandēmiskais H1N1 2009 vīruss

  • Eiropas Komisija informē iedzīvotājus par pandēmiskā vīrusa H1N1 2009 uzraudzības/monitoringa un kontroles pasākumiem cūkām un putniem. Sīkāka informācija ŠEIT

 

Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki (zoonozes)

Salmoneloze

 

Trihineloze

  • Komisijas 2017. gada 2. februāra regula (ES) 2017/185, ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai (LV)(EN)

  • Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā (LV)(EN)

 

Trakumsērga

 

Zilās mēles slimība

 

Transmisīvā sūkļveida encefalopātija

 

Govju sūkļveida encefalopātija

Skrepi

 

Hroniskā novājēšanas slimība

Citas dzīvnieku infekcijas slimības

Govju bruceloze, tuberkuloze, govju enzootiskā leikoze

 

Aitu un kazu bruceloze

Varoze

Mazā stropu vabolīte

Aujeskī slimība

 

References laboratorijas, to funkcijas un pienākumi

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (EN, LV)

  • Komisijas 2011.gada 2.februāra Regula (ES) Nr.87/2011, ar ko izrauga ES references laboratoriju bišu veselības jomā, nosaka minētās laboratorijas papildu pienākumus un uzdevumus un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (EN, LV)