Dzīvnieku veselība un slimību kontrole

Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki (zoonozes)

Trihineloze

  • Komisijas 2017. gada 2. februāra regula (ES) 2017/185, ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai (LV)(EN)
  • Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā (LV)(EN)

 

Putnu gripa un pandēmiskais H1N1 2009 vīruss

  • Eiropas Komisija informē iedzīvotājus par pandēmiskā vīrusa H1N1 2009 uzraudzības/monitoringa un kontroles pasākumiem cūkām un putniem. Sīkāka informācija šeit.

Transmisīvā sūkļveida encefalopātija

Zilās mēles slimība

  • KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1266/2007 (2007. gada 26. oktobris) par Padomes Direktīvas 2000/75/EK īstenošanas noteikumiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 456/2012 ( 2012. gada 30. maijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 par Padomes Direktīvas 2000/75/EK īstenošanas noteikumiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi

References laboratorijas, to funkcijas un pienākumi

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (EN, LV)
  • Komisijas 2011.gada 2.februāra Regula (ES) Nr.87/2011, ar ko izrauga ES references laboratoriju bišu veselības jomā, nosaka minētās laboratorijas papildu pienākumus un uzdevumus un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (EN, LV)