Objektu reģistrācija un apstiprināšana

Deleģētie akti:
 

(Īss apraksts)