Slimību kontrole

Īstenošanas akti:
 

(Īss apraksts)

 

  • KOMISIJAS 2019. gada 17. decembra ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/690, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanas noteikumus attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām, kurām piemēro Savienības līmeņa uzraudzības programmas, šādu programmu ģeogrāfisko darbības jomu un tām sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības”