Informācija par izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” valsts atbalsta pasākumiem „Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” un „Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei”, 2015.gadā tiesības sniegt subsidētu dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas un transportēšanas pakalpojumu ir:

SIA „Baltic Trade” reģ.nr.LV40103262852,
Tālr.: 20 000 085
Mob. tālr.: 28 373 234

SIA „ Reneta” reģ.nr.LV40003502366
Tālr.: 63 822 498
Mob. tālr.: 29 337 148