Labas prakses rokasgrāmata dzīvnieku aizsardzībā kaušanas (nonāvēšanas) laikā

Rokasgrāmata būs kā mācību līdzeklis dzīvnieku kopēju, dzinēju un kāvēju, kā arī dzīvnieku labturības inspektoru apmācībai kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai un zināšanu papildināšanai vai atsvaidzināšanai, kā arī veicinās konstruktīvu dialogu starp kautuvju darbiniekiem un valsts uzraudzības un pārbaudes institūcijām. Rokasgrāmatā ietverto pasākumu ievērošana un kvalificēta izpilde veicinās augstākās kvalitātes gaļas iegūšanu, pozitīvi ietekmēs darba drošību kautuvēs un paaugstinās uzņēmēju konkurētspēju.

„Labas prakses rokasgrāmata dzīvnieku aizsardzībā kaušanas (nonāvēšanas) laikā” izstrādāta ar LR Zemkopības ministrijas atbalstu.