Nevēlamās vielas dzīvnieku barībā

2013/637/ES: Komisijas Ieteikums ( 2013. gada 4. novembris ), ar ko groza Ieteikumu 2006/576/EK attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīniem barības maisījumos kaķiem Dokuments attiecas uz EEZ

2013/165/ES: Komisijas Ieteikums ( 2013. gada 27. marts ) par T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un graudaugu produktos Dokuments attiecas uz EEZ

2013/637/ES: Komisijas Ieteikums ( 2013. gada 4. novembris ), ar ko groza Ieteikumu 2006/576/EK attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīniem barības maisījumos kaķiem Dokuments attiecas uz EEZ

2013/165/ES: Komisijas Ieteikums ( 2013. gada 27. marts ) par T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un graudaugu produktos Dokuments attiecas uz EEZ