Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome

Normatīvie akti, kas regulē Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padomes darbu:

Dzīvnieku aizsardzības likums

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.622 „Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums

 

PADOMES SANĀKSMES

PADOMES PROTOKOLI

INFORMATĪVIE MATERIĀLI