Padomes protokoli

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 1

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 2

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 3

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr.4

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 5