Slimības, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.298 „Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.178 „Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.477 „Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi

Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumi Nr.988 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām

Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumi Nr.90 „Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.881 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām

Ministru kabineta 2014.gada 1,jūlija noteikumi Nr.369 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām"